Big Blue O2 เครื่องฟอกอากาศ นวัตกรรมของคนไทย กำจัดเชื้อไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา และสารก่อภูมิแพ้ในอากาศได้

Read Time:25 Second

Big Blue O2 เป็นเครื่องฟอกอากาศที่ใช้เทคโนโลยี Bipolar Ionizer Technology ยิงประจุไอออนบวกและไอออนลบ [+][-] 10 ล้านไอออน ต่อ 1 วินาที สามารถกำจัดเชื้อไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา และสารก่อภูมิแพ้ในอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นนวัตกรรมของคนไทย ที่ผ่านการทดสอบและรับรองจากสถาบันวิจัยแห่งชาติ (วช.) สถาบันวิจัยทางการแพทย์ที่เชื่อถือได้ทั้งไทยและต่างชาติ

H1 (รูปด้านซ้าย), P3 (รูปด้านขวา)

P1 (รูปด้านซ้าย), P5 (รูปด้านขวา)

Previous post กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรทัศน์ ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ตามนโยบาย กสทช
Next post ปัญหาผิวหนังที่พบบ่อยในนักท่องเที่ยว
Social profiles