สานฝัน ต้นกล้าตากล้อง ยุวทูตสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ด้วยโครงการ “สานฝัน ต้นกล้าตากล้อง ยุวทูตสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) ท่องเที่ยวไทย เป็นโครงการที่ต่อยอดมาจากโครงการต้นกล้า ตากล้อง ท่องเที่ยวไทย เกิดขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายให้เยาวชนได้เรียนรู้ในเรื่องของการถ่ายภาพท่องเที่ยวอย่างไรให้สวยจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย ดำเนินการโดยกองเผยแพร่โฆษณาในประเทศ ฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ริเริ่มจัดอบรมการถ่ายภาพท่องเที่ยวให้กับเยาวชนและนักเรียนของโรงเรียนในจังหวัดต่าง ๆ หมุนเวียนกันไปทั่วทุกภูมิภาคของประทศไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ 2555 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เกิดจิตสำนึกให้รักวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทยและเพื่อเป็นการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ทั่วทุกภาคของประเทศไทย ทำให้เยาวชนเกิดความรักหวงแหน และช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในท้องถิ่นของตนเองให้ยั่งยืนตลอดไปพร้อมช่วยเผยแพร่ภาพแหล่งท่องเที่ยวต่างๆออกสู่สายตาสาธารณชนผ่านทางโซเซียลมีเดียอีกด้วย

1453093273441สำหรับโครงการ “สานฝัน ต้นกล้าตากล้อง ยุวทูตสามจังหวัด ชายแดนภาคใต้ท่องเที่ยวไทย” ในครั้งนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. ได้รับความสนับสนุนการเดินทางจากการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อเปิดโอกาสให้แก่เยาวชนและนักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) ได้มีโอกาสเดินทางเข้ามาทัศนศึกษาในกรุงเทพฯและถ่ายภาพรอบเกาะรัตนโกสินทร์ พร้อมเข้าร่วมงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยประจำปี 2559 ครั้งที่ 36 เพื่อให้เยาวชนและนักเรียนนำภาพถ่ายไปเผยแพร่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป และถือว่าเป็นโครงการที่สร้างขวัญและกำลังใจให้กับเยาวชนและนักเรียนในสามจังหวัด ชายแดนภาคใต้ อันเนื่องมาจากความรุนแรงและความไม่สงบในเขตสามจังหวัดชายแดนใต้โดยมีนักเรียนและเยาวชนจำนวน 70 คน จากโรงเรียน 3 แห่งในเขตสามจังหวัดชายแดนใต้14530932841391453093328611ได้เข้าร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้อาทิเช่น โรงเรียนนราสิขาลัย ,โรงเรียนนราธิวาส ,โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ,โรงเรียนเบตงวีระราษฎร์ประสานยะลา ,โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) โดยในเช้าตรู่ของวันที่ 15 มกราคม 2559 นาย วุฒิชาติ กัลยาณมิตร ผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทยและนาง สมรัก คำพุทธรองผู้ว่าการด้านบริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ให้เกียรติ์เดินทางมาร่วมในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ที่สถานีรถไฟหัวลำโพง จากนั้นได้นำยุวทูตสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เดินทางไปทัศนศึกษาและฝึกถ่ายรูปแห่งแรก1453093238264กันที่ วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้ว พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้ทรงโปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นพร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อ พ.ศ. 2325 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2327 เป็นวัดที่สร้างขึ้นในเขตพระบรมมหาราชวัง ตามแบบวัดพระศรีสรรเพชญสมัยอยุธยา วัดนี้อยู่ในเขตพระราชฐานชั้นนอก ทางทิศตะวันออก มีพระระเบียงล้อมรอบบริเวณเป็นวัดคู่กรุงเทพฯ ที่ภายในวัดไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา ใช้เป็นที่บวชนาคหลวง และประชุมข้าทูลละอองพระบาทถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา จากนั้นจึงเดินทางต่อไปยัง อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ตั้งอยู่บริเวณถนนราชดำเนินกลาง เป็นงานสถาปัตยกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์กรุงเทพมหานคร นับตั้งแต่มีพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ ๕) ให้ตัดถนนราชดำเนินจากพระราชวังดุสิตไปยังพระบรมมหาราชวัง โดยจัดวางรูปแบบตามลักษณะของ Champs Elysees ในประเทศฝรั่งเศส การก่อสร้างถนนราชดำเนินเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2442 ส่วนอาคารตลอดแนวถนนราชดำเนินกลางได้เริ่มดำเนินการในปี พ.ศ.2480 โดยการเวนคืนที่ดินทั้งสองฝั่งถนนข้างละ40 เมตร และออกแบบโดยสถาปนิกหลายท่าน ได้แก่ มล.ปุ่ม มาลากุล, คุณหมิว อภัยวงศ์ ซึ่งใช้แนวความคิดในการออกแบบจาก Champ Elysees ตามพระราชดำริเดิมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นในช่วงเวลาบ่ายคล้อยคณะยุวทูตสามจังหวัด ชายแดนภาคใต้ ได้เดินทางไปเข้าร่วมใน “เทศกาลเที่ยวเมืองไทย2559ครั้งที่36” โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-17 มกราคม 2559 ณ สวนลุมพินี เทศกาลในครั้งนี้นับได้ว่าเป็นมหกรรมการท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี ยกเมืองไทยทุกๆภาคมาไว้ในสวนลุมฯ เพื่อสนับหนุนปีแห่งการท่องเที่ยววิถีไทย กระจายรายได้สู่ชุมชนภายในงานมีการโชว์ไฮไลท์เด็ดทั้งของกินของใช้ ตลอดจนการแสดงจาก 5 ภาค ซึ่งคณะยุวทูตสามจังหวัด ชายแดนภาคใต้ได้เดินทางมาเที่ยวชมและบันทึกภาพบรรยากาศตามบู๊ธต่าง ๆ ทั่วทุกภาคของประเทศไทยพร้อมทั้งได้ถ่ายภาพร่วมกับ นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่มาให้การต้อนรับและถ่ายภาพร่วมกับผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคต่างๆอีกด้วย คณะยุวทูตสามจังหวัดชายแดนใต้ เดินเที่ยวชมพร้อมบันทึกภาพเทศกาลเที่ยวเมืองไทยจนสมควรแก่เวลา จากนั้นจึงเดินทางไปลงเรือริเวอร์ไซด์รับประทานอาหารค่ำพร้อมชมบรรยากาศวิวทิวทัศน์ริมสองฟากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในยามค่ำคืน

20160117_170730เช้าวันรุ่งขึ้นคณะกรรมการได้ทำการตัดสินภาพถ่ายที่เหล่ายุวทูต ที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ส่งเข้าประกวด หลังจากที่ได้ทำการพิจารณาภาพถ่ายพร้อมตัดสินภาพที่ได้รับรางวัลจากนั้นในช่วงเวลาบ่าย คณะกรรมการได้ทำการมอบรางวัลชนะเลิศรางวัลที่ 1 ซึ่งได้แก่ ยุวทูตจากโรงเรียนนราสิขาลัย และรางวัลที่ 2, 3 พร้อมรางวัลชมเชยให้กับเหล่ายุวทูต ณ.บริเวณสถานีรถไฟหัวลำโพง สร้างความประทับใจให้กับเหล่ายุวทูตที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เป็นอย่างมาก พร้อมกับปลุกจิตสำนึกเยาวชนให้รักและหวงแหนประเทศไทยถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเอง พร้อมนำภาพออกไปเผยแพร่สู่สายตาสาธารณชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วย.

สำหรับโครงการต้นกล้าตากล้อง….ยุวทูตท่องเที่ยวไทยได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน โรงเรียนใดสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

ขอขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนการเดินทางในครั้งนี้
– ท่าน ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
– ท่าน วุฒิชาติ กัลยาณมิตร ผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย
– สุเทพ พวงมะโหด เรื่องและภาพ

Previous post ฉลองครบรอบ 120 ปี “เทศกาลชมดอกบ๊วย มิโตะ”
Next post เที่ยวมาเลย์ เฮได้ทั้งปี
Social profiles