ปูนซีเมนต์นครหลวงลงนามบันทึกข้อตกลงกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานไทย 

Read Time:1 Minute, 18 Second

ศิวะ มหาสันทนะ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานกลุ่มช่างก่อสร้าง ร่วมกับ ประทีป ทรงลํายอง (ที่ 2 จากซ้าย) อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อให้การดำเนินงานมีความต่อเนื่อง หลังจากที่บันทึกข้อตกลงฉบับเดิมได้ครบวาระ ในโอกาสนี้บริษัทฯ ได้มอบปูนซีเมนต์ 100 ตัน เพื่อนำไปใช้ฝึกอบรมความรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานสาขาช่างก่อสร้างใน 20 จังหวัดทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมี เฉลิมพงษ์ บุญรอด (ซ้ายสุด) รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และ เนติวัฒน์ อ่ำรอด (ขวาสุด)ผู้จัดการฝ่ายการพัฒนาความยั่งยืนองค์กรและและการสื่อสารภายในองค์กร บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเข้าร่วมงานเมื่อเร็วๆนี้

บันทึกข้อตกลงนี้ มีขึ้นเพื่อให้ทั้งสองหน่วยงานมีการดำเนินงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ในการร่วมกันพัฒนาหลักสูตร และจัดฝึกอบรมทักษะความรู้แก่ช่างก่อสร้างไทยให้ได้มาตรฐาน และสามารถสร้างรายได้เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาด้านความยั่งยืน ปี 2573 ที่มุ่งสร้างคุณค่าและความผูกพันที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

Previous post “ซังซัง” จัดโปรให้สายบุญเติมพลังตลอดเทศกาลเจ ซื้อซังซังยกลัง รับส่วนลดทันทีลังละ 30 บาท
Next post เงินติดล้อ เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหารจาก ทีเอ็มบีธนชาต (ttb)เพื่อแบ่งปันการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในแบบชาวเงินติดล้อ 
Social profiles