เอินเวย์บริจาคยา Lianhua ให้กระทรวงสาธารณสุข ร่วมใจสู้ภัย Covid -19

นส. สุภาภรณ์ แซ่จาง กรรมการผู้จัดการของบริษัท เอินเวย์ กรุ๊ป จำกัด พร้อมคณะ ในฐานะผู้นำเข้ายาสมุนไพรจีนสำเร็จรูปรายหลักของไทย ได้บริจาคยา Lianhua Qingwen Capsule ( เหลียนฮัว ชิงเวิน แคปซูล ) จำนวน 5000 กล่องเพื่อให้กระทรวงสาธารณสุขนำไปใช้ในการป้องกันหรือรักษาผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ Covid 19 ผู้ที่ถูกสงสัยว่าติดเชื้อหรือผู้ป่วย Covid-19 โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นตัวแทนในการรับมอบยา นส.สุภาภรณ์ แซ่จางได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการบริจาคครั้งนี้ต่อนายอนุทิน...
Social profiles