เอเอ็มอาร์ เอเซีย จับมือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมพัฒนา Smart Farming ทำเกษตรสมัยใหม่ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

นายวิวัฒน์ นิติสุนทรางกูร รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด กล่าวว่า บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด เป็นบริษัทสัญชาติไทยที่ดำเนินงานด้านวิศวกรรมระบบมาเป็นเวลากว่า 20 ปี เราเป็นผู้นำด้านการพัฒนานวัตกรรมและการออกแบบระบบทางวิศวกรรมสำหรับหน่วยราชการและบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ในประเทศไทย ทั้งด้านระบบขนส่งทางรางและระบบรถไฟฟ้า เช่น โครงการออกแบบติดตั้งระบบเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียว สายสีชมพู สายสีเหลือง และสายสีทอง ด้านระบบไฟฟ้าสื่อสารและระบบเตือนภัย สำหรับเมืองอัจฉริยะ พลังงาน สิ่งแวดล้อม ให้แก่หน่วยราชการ และเอกชนขนาดใหญ่ เช่น กรุงเทพมหานคร...
Social profiles