ก.ล.ต. ชวนกูรูเผยเคล็ดลับความสำเร็จด้านการลงทุน ผ่าน LIVE หัวข้อ “เรื่องลงทุน กับคนรุ่นใหม่”

เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. หน่วยงานกำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนไทย ได้จัด LIVE Streaming เผยเคล็ดลับความสำเร็จด้านการลงทุนให้กับวัยรุ่นไทยสร้างความมั่งคั่งได้ ในงานสัมมนาออนไลน์ “เรื่องลงทุน กับคนรุ่นใหม่” (Young Investor Day) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในช่วงสัปดาห์รณรงค์การลงทุน World Investor Week 2021 โดยงานนี้มีกูรูที่มีชื่อเสียงด้านการเงิน การลงทุนในกองทุนรวม หุ้น สินทรัพย์ดิจิทัล และตัวช่วยการลงทุน ตบเท้ามาถ่ายทอดประสบการณ์จริงกันเพียบ เริ่มต้นเวทีออนไลน์ “เรื่องลงทุน กับคนรุ่นใหม่” (Young Investor Day) โดย คุณรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กล่าวเปิดว่า “รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่งานสัมมนาออนไลน์ดี ๆ เช่นนี้ได้เกิดขึ้น เพื่อให้ความรู้พื้นฐานและเสริมทักษะชีวิตด้านการจัดการและบริหารการเงินให้ดีกว่าที่เคย การออมและการลงทุนที่เหมาะสมกับคนรุ่นใหม่ รวมถึงการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินที่แข็งแกร่ง ในฐานะที่ ก.ล.ต. มีหน้าที่ดูแลกำกับการลงทุนและการระดมทุนให้มีความเชื่อมั่น ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคงทางการเงินระยะยาว (Financial Wellbeing) โดยได้มุ่งมั่นส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักลงทุน เพื่อตอบโจทย์ชีวิตและสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้โดนหลอกลวง...

13 พ.ย.64 36 ปี ช.ส.ท. ยังมุ่งมั่น ร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย อย่างยังยืน

ชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นอีกหนึ่งชมรมที่ยังยั่งยืน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา36ปีแล้ว และมีเจตนารมณ์ อย่างแน่วแน่ที่จะให้การสนับสนุนส่งเสริม กิจกรรมต่างๆของการท่องเที่ยวไทยทุกรูปแบบ จากจำนวนสมาชิกสื่อมวลชน ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ต่างๆ ด้วยวิกฤตโควิด-19 ที่ได้เกิดขึ้นนั้น ทำให้กิจกรรมต่างๆ ขององค์กรที่เกี่ยวข้อง กับการท่องเที่ยว ต้องหยุดชะงักลงชั่วคราว เพื่อควบคุมการแพร่กระจาย ของเชื้อไวรัสโควิด-19 เช่นเดียวธุรกิจอื่นๆในประเทศไทย. แต่ชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว ก็ยังคอยเฝ้าติดตาม สถานการณ์ต่างๆของการท่องเที่ยวภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่ออีกหนึ่งแรงหนุน ในการช่วยสนับสนุน องค์กรต่างๆด้านท่องเที่ยว ภายในประเทศไทย ในยามที่สถานการณ์ได้คลี่คลายลง ในสถานการณ์ปัจจุบัน...
Social profiles