โค้งสุดท้าย! ลดหย่อนภาษีได้

TIPlife Smart Pension 90/2 ประกันชีวิตแบบบำนาญ ชำระเบี้ยแค่ 2 ปีเท่านั้น รับเงินบำนาญสูงสุดถึงอายุ 90 ปี. ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 300,000 ไม่ต้องตรวจและตอบคำถามสุขภาพ ✔️ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 2 ปี✔️รับเงินบำนาญสูงสุดถึงปีละ 15% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย✔️รวมรับบำนาญสูง 465% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย✔️คุ้มครองชีวิต 105% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว ตั้งแต่ ปีกรมธรรม์ที่ 1 ถึงวันก่อนครบรอบปี กรมธรรม์ที่อายุครบ 60 ปี✔️อายุรับประกันตั้งแต่...
Social profiles