“การ์มิน” ฉลองวันวิ่งสากล (Global Running Day) ส่งโปรโมชั่นลดสูงสุด 15% พร้อมลิสต์สมาร์ทวอทช์ 6 โมเดลยอดนิยม เอาใจสายวิ่ง

กว่า 2 ปีที่ทั่วโลกได้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ จากผลกระทบของโควิด-19 รวมถึงชีวิตวิถีใหม่ การดูแลตัวเอง แนวคิดเรื่องสุขภาพ และความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพทางกายที่มากขึ้น หลายคนจึงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกาย โดยมีการวิ่งเป็นตัวเลือกสำคัญ เพื่อนำไปสู่วิถีชีวิตที่มีสุขภาพที่ดี การวิ่งยังเป็นกีฬาที่อาศัยเทคนิคที่แตกต่างกันไปและข้อมูลด้านประสิทธิภาพการวิ่งบางอย่างต้องมีอุปกรณ์เฉพาะทางเข้ามาเสริม เพื่อทำให้การวิ่งมีประสิทธิภาพสูงสุด สมาร์วอทช์จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือก ที่จะทำหน้าที่เสมือนโค้ชชั้นเยี่ยมให้กับทุกคนได้ โดยการ์มินได้ลิสต์ 6 สมาร์ทวอทช์น่าซื้อเอาใจสายวิ่งมาดังนี้ Forerunner 945: จีพีเอส สมาร์ทวอทช์ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อนักวิ่งและนักไตรกีฬา   ติดตามสมรรถนะและให้ข้อมูลเชิงลึกของผู้สวมใส่ ทำให้ไม่เพียงแต่สามารถฝึกได้หนักขึ้น แต่ยังฝึกได้อย่างชาญฉลาด มาพร้อมกับฟีเจอร์อันโดดเด่น อาทิ VO2 max ที่สามารถปรับค่าตามความร้อน...

เอสจี แคปปิตอล สานต่อโครงการ “ปันน้ำใจ ห่วงใยโรงเรียน”สร้างสุขภาพ แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาด 

บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่ม SINGER เดินหน้าแผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) สานต่อโครงการ “ปันน้ำใจห่วงใยโรงเรียน” เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาดไว้บริโภคในโรงเรียนพื้นที่ชนบท ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น หนึ่งในพันธกิจมุ่งคืนประโยชน์สู่สังคมผ่าน 1 ใน 3 แกนหลักยุทธศาสตร์แนวคิดพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ESG ด้านการจัดการคุณภาพน้ำ ขานรับสภาพแวดล้อมท่ามกลางปัญหาระดับโลก พบประชากร 1 ใน 4 ของโลกขาดน้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัยในบ้าน สอดรับ 25% ของประชากรโลกประสบกับวิกฤตขาดแคลนน้ำสะอาด และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 60% ภายในปี พ.ศ. 2568 นับเป็นสถิติที่สอดคล้องกับปัญหาด้านภาวะขาดน้ำ หรือภัยแล้งของประเทศไทยในปัจจุบัน โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทที่ยังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาดสำหรับบริโภค ส่งผลต่อสุขภาพและอนามัยในการดำเนินชีวิต ตั้งเป้ามอบเครื่องกรองน้ำดื่มสะอาด จำนวน 200 เครื่อง ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ชนบทภายในปี 2565 นี้ นางสาวบุษบา กุลศิริธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสจี แคปปิตอลจำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการธุรกิจสินเชื่อชั้นนำภายใต้แบรนด์ “รถทำเงิน”สินเชื่อเช่าซื้อเพื่อผลิตภัณฑ์ “ซิงเกอร์” และสินเชื่ออื่น ๆ เปิดเผยว่า ปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาดในปัจจุบัน นับเป็นปัญหาระดับโลกที่หลายประเทศกำลังเผชิญ  โดยพบว่ามีประชากรถึง 1 ใน 4 ของโลกขาดแคลนน้ำสะอาดและปลอดภัยในการดำเนินชีวิต ซึ่งสอดรับกับผลสำรวจจากบทความWorld Economic Forum ที่ระบุว่า 25% ของประชากรโลกได้ประสบกับวิกฤตขาดแคลนน้ำสะอาดแล้ว และคาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเป็น60% ภายในปี 2568 ขณะที่ประเทศไทยยังคงเผชิญกับปัญหาภัยแล้ง ที่ยังคงเป็นปัญหาอันดับต้น ๆ ที่พบเจอในทุกปี และทวีความรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนของแต่ละปี ทำให้หลายพื้นที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาดไว้ใช้บริโภค ส่งผลให้บางครอบครัวเลือกดื่มน้ำที่มีขั้นตอนการกรองความสะอาดที่ไม่ได้มาตรฐาน ทำให้ร่างกายรับสารพิษที่ปนเปื้อนมากับน้ำ ไม่ว่าจะเป็นสารพิษจำพวกสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลง ปุ๋ย ที่กำเนิดของไนเตรท เป็นต้น ทำให้ร่างกายดูดซึมสารพิษเข้าสู่ร่างกาย  ทั้งนี้ เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่อบริโภคในโรงเรียนพื้นที่ชนบท และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หนึ่งในพันธกิจมุ่งมั่นคืนประโยชน์สู่สังคม เอสจี แคปปิตอล จึงเดินหน้าสานต่อโครงการ “ปันน้ำใจ ห่วงใยโรงเรียน” ส่งเสริมสุขภาพที่ดี ย้ำยุทธศาสตร์ด้านการจัดการคุณภาพน้ำ(Clean water and sanitation) 1 ใน 3 แกนหลักยุทธศาสตร์แนวคิดพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ESG ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility หรือ CSR) ในปี 2565 ซึ่งประกอบด้วยด้านสุขภาพดีและสุขภาวะ ด้านการจัดการคุณภาพน้ำ และด้านส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ ขานรับสภาพแวดล้อมปัจจุบัน โดยล่าสุด โครงการฯ ได้สนับสนุนเครื่องกรองน้ำซิงเกอร์ รุ่นสะอาด RO-01 ไปแล้ว 69เครื่อง รวมมูลค่ากว่า 1,020,000 บาท ให้กับ 20 โรงเรียนในพื้นที่ชนบท เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้บริโภคน้ำดื่มที่สะอาด มีมาตรฐาน ความปลอดภัย และช่วยขจัดสารเคมี โลหะหนัก สารปนเปื้อนต่าง ๆ เชื้อโรคพยาธิ และกรวดหินที่ปนมากับน้ำ จึงทำให้ได้น้ำดื่มสะอาดและดีต่อสุขอนามัย พร้อมร่วมแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาดในพื้นที่ชนบทหรือห่างไกล และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำดื่มสำหรับบริโภคในแต่ละวันเพื่อมุ่งสร้างสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์และแข็งแรงให้เยาวชนซึ่งเป็นกำลังที่สำคัญของประเทศในอนาคต ด้วยเป้ามอบเครื่องกรองน้ำดื่มสะอาดจำนวน 200 เครื่อง ให้กับโรงเรียนในชนบทภายในปี 2565 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างต่อเนื่อง ณ เดือนพฤษภาคม 2565 นี้ โครงการ “ปันน้ำใจ ห่วงใยโรงเรียน” ได้ติดตั้งเครื่องกรองน้ำซิงเกอร์จำนวน 69 เครื่อง ให้กับ 20 โรงเรียนแล้ว คือโรงเรียนวัดดอนยอ อ.เมือง จ.นครนายก โรงเรียนเสนาบดี อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา...

MOTOR EXPO 2022 ค่ายรถพร้อมหน้าจองพื้นที่งานใหญ่ปลายปี 

“IMC สื่อสากล” เผยแนวคิด "มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 39" พร้อมเปิดจองพื้นที่งาน ค่ายรถยนต์ จักรยานยนต์ อุปกรณ์เกี่ยวเนื่อง แห่เข้าร่วมอวดนวัตกรรมอนาคต 1-12 ธันวาคม นี้ ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ ประธาน บริษัท สื่อสากล จำกัด และประธานจัดงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 39” (MOTOR EXPO 2022) เปิดเผยว่า งานปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ได้เวลา…สัมผัสอนาคต - It’s TIME…Come Touch the Future” เพื่อแสดงความล้ำหน้าของยานยนต์ ทั้งด้านรูปลักษณ์ สมรรถนะ และเทคโนโลยี...

“ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ศรีสมาน” ยกระดับปรับโฉมครั้งใหญ่ ชูคอนเซ็ปต์ “Spice Up Your Life ให้ชีวิต มีชีวา ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ ศรีสมาน” ดีเดย์ 1 มิ.ย. 65

​ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เดินหน้าส่งความสุขครั้งใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม ให้ทุกครอบครัวได้เอนจอยไปกับการใช้ชีวิต ด้วยการปรับโฉม ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ศรีสมาน สู่มิติใหม่ให้เป็นเดสติเนชั่นแห่งความสุขของนักช้อปทุกครอบครัวได้กิน เที่ยว ช้อป ครบ จบในที่เดียว ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Spice Up Your Life ให้ชีวิต มีชีวา ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ ศรีสมาน” กับไอเดียการออกแบบThe River of Life (สายน้ำแห่งชีวิต) ที่ผสานงานดีไซน์เข้ากับภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เคียงคู่สายน้ำ ครบครันด้วยร้านค้าแบรนด์ดังใหม่เพิ่มทางเลือกที่หลากหลายให้สายช้อป พร้อมอัดแน่นกิจกรรมสุดปัง เพื่อปลุกสีสันแห่งความสนุกและดีลโปรโมชั่นพิเศษอีกเพียบ ​นางสาวกมลทิพย์ สรวยสุวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการตลาดและพัฒนากลยุทธ์ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัลรีเทล เปิดเผยถึงจุดมุ่งหมายของการปรับโฉมใหม่ครั้งใหญ่ของศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ศรีสมาน ว่า “หนึ่งในภารกิจสำคัญของศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ คือการเป็น Center of Community จุดศูนย์รวมความสุขและความสนุกสนาน เพื่อส่งมอบประสบการณ์ดีๆ ให้ลูกค้าในแต่ละท้องถิ่นทั่วทุกภูมิภาคของไทย ได้มีแลนด์มาร์คเพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข สามารถใช้เป็นสถานที่พบปะสังสรรค์กับกลุ่มเพื่อนและครอบครัว เราจึงเดินหน้าพัฒนาศูนย์การค้าและบริการที่ดีที่สุดเพื่ออำนวยความสะดวก ตอบโจทย์และเติมเต็มไลฟ์สไตล์ให้กับลูกค้าทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย ได้อย่างสมบูรณ์แบบ สำหรับการปรับโฉมเพื่อสร้างชีวิตชีวาให้ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ศรีสมาน นั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับการใช้ชีวิตของลูกค้า ด้วยคอนเซ็ปต์ “Spice...

“ฟู้ดสตาร์” ยกขบวนความสดชื่น ขนทัพ “ดีโด้” และ ผลิตภัณฑ์ในเครือ ร่วมงาน THAIFEX 2022 ดันกลยุทธ์สร้างเครือข่ายพันธมิตร 

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้พร้อมดื่มภายใต้แบรนด์ “ดีโด้” ตอกย้ำจุดยืนผู้นำตลาดน้ำผลไม้ที่ขายดีตลอดกาล เดินเครื่องต่อยอดความสำเร็จ ยกขบวนความสดชื่นจากทุกผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ร่วมงานแสดงสินค้าและอาหาร THAIFEX-Anuga Asia 2022 ณ อิมแพค เมืองทองธานี มุ่งต่อยอดความสำเร็จผ่านกลยุทธ์สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ คาดดันยอดขายโตเพิ่ม 20% ภายในปี 2565 รักษาแชมป์อันดับหนึ่งเจ้าตลาดน้ำผลไม้พร้อมดื่มของไทย พร้อมชูความเป็นที่สุดด้านนวัตกรรมของเอเชีย นางสาวจันทรา พงศ์ศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด เปิดเผยว่า ภาพรวมตลาดน้ำผลไม้ในช่วงปี 2564 ที่ผ่านมาจนกระทั่งไตรมาสแรกปี 2565 ยังคงประสบภาวะชะลอตัวอันเนื่องมาจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและโควิด-19 ที่ยังคงต้องรักษามาตรการการรับมือ แต่ผลิตภัณฑ์ในเครือฟู้ดสตาร์ยังคงปรับแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และรักษาความเป็นผู้นำตลาดได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะจุดแข็งของแบรนด์ดีโด้ คือการเป็นแบรนด์ที่อยู่ในตลาดและครองใจผู้บริโภคมาอย่างยาวนาน ด้วยยอดขายอันดับ 1 โดยในปีที่ผ่านมาเรายังคงมุ่งมั่นต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดผ่านการวิจัยและพัฒนาอย่างเต็มกำลังความสามารถ ตลอดจนทุ่มงบการสื่อสารการตลาดเพื่อการสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่ง และดูแลกรรมวิธีการผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย เพื่อคงไว้ซึ่งมาตรฐานเป็นการรักษาคุณภาพสินค้าสู่มือผู้บริโภค พร้อมการสร้างจุดกระจายสินค้าทั่วประเทศเพื่อให้ผลิตภัณฑ์จากฟู้ดสตาร์ ใกล้ชิดและเข้าถึงผู้บริโภคอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ กลางเดือนเมษายนที่ผ่านมา ดีโด้จัดแคมเปญแจกสร้อยคอทองคำ สัปดาห์ละ 35 เส้น เพื่อฉลองยอดขายอันดับ 1และเป็นการคืนกำไรให้ผู้บริโภค เรื่อยไปจนถึงกลางเดือนสิงหาคมนี้ รวมถึง 565 เส้น และปิดท้ายด้วยรางวัลพิเศษท้ายแคมเปญกับรางวัลทองคำแท่งหนัก 5 บาท 2 รางวัล เพียงสแกน QR Code ใต้ฝาน้ำผลไม้ดีโด้ ขนาด 225 มล. และ 450 มล. รสชาติใดก็ได้ ซึ่งที่ผ่านมาถือว่าผู้บริโภคให้การตอบรับเป็นอย่างดี  ปีนี้นอกจากกลุ่มวัยรุ่นแล้ว ฟู้ดสตาร์ได้วางกลยุทธ์ทางการตลาดโดยมุ่งสื่อสารกับกลุ่มเด็กและคนทำงานซึ่งเป็นฐานลูกค้าหลัก รวมทั้งยังคงขยายไปจนถึงประเทศเพื่อนบ้านอย่าง CLMV (กัมพูชา ลาว...

แกร็บ เผยสินเชื่อร้านอาหาร 4 เดือนแรกโต 3 เท่า เดินหน้าหนุนสภาพคล่องให้พาร์ทเนอร์ร้านค้า ชูจุดขาย “สมัครง่าย อนุมัติไว ผ่อนสบายรายวัน” 

แกร็บ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป กลุ่มธุรกิจด้านการเงินของ แกร็บ ผู้นำด้านซูเปอร์แอปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เผยยอดสินเชื่อเพื่อพาร์ทเนอร์ร้านอาหารในประเทศไทยในช่วง 4 เดือนแรก (มกราคม - เมษายน 2565) เติบโตขึ้นถึง 3 เท่าจากปีก่อนหน้า สอดรับกับการเติบโตของจำนวนของพาร์ทเนอร์ร้านอาหารบนแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี และความต้องการสินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อเสริมสภาพคล่องท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ท้าทาย พร้อมเดินหน้าให้บริการสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการร้านอาหารอย่างต่อเนื่องโดยชูจุดขาย “สมัครง่าย - อนุมัติไว - ผ่อนสบายรายวัน” นายวรฉัตร ลักขณาโรจน์ กรรมการผู้จัดการ แกร็บ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป...

“อีเลคโทรลักซ์” ผนึก ‘ช้อปปี้’ ดันโกลบอลแคมเปญ “Make it Last” ต่อยอดแนวคิดอันยั่งยืน มอบความคุ้มค่าแบบยืน 1 ช่วงครึ่งปีหลัง ในมหกรรม ‘Shopee 6.6 Greatest Brands Celebration’ 

อีเลคโทรลักซ์ (Electrolux) แบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านชั้นนำ ระดับพรีเมียมจากสวีเดน ผนึกกำลัง “ช้อปปี้” ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน เดินหน้าโปรโมทโกลบอลแคมเปญ “Make it Last” ชูช่องทางอีคอมเมิร์ซร่วมขยายการรับรู้และกระตุ้นให้ผู้บริโภคชาวไทยเห็นความสำคัญของ “แนวคิดความยั่งยืน” (Sustainability) พร้อมต่อยอดสู่ทุกมิติของการใช้ชีวิตประจำวัน เดินหน้าคัดสรรสินค้านวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนในราคาสุดพิเศษ ร่วมมหกรรม Shopee 6.6 Greatest Brands Celebration แบรนด์ดัง ดีลปังทะลุโลก เพื่อให้คนไทยได้มีส่วนช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมร่วมกับประชาคมโลก ด้วยการเป็นเจ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าสุดล้ำในราคาพิเศษตั้งแต่วันนี้ ถึง 6 มิถุนายน 2565นายวิจิตรชัย...

กระทรวงพาณิชย์ – DITP ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมออนไลน์ โครงการสุดยิ่งใหญ่แห่งปี “From Gen Z to be CEO” ประจำปี 2565

ตามนโยบายของ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ – DITP โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ หรือสถาบัน NEA (New Economy Academy) ติดอาวุธความรู้การค้าระหว่างประเทศ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมออนไลน์ โครงการ From Gen Z to be CEO ประจำปี 2565 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 8 มิถุนายน 2565 ผ่านไปแล้วมากกว่าครึ่งทางกับการจัดอบรมโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่...

องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าปรับปรุงสนามบินท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีและความก้าวหน้าการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ภาคตะวันออก

วันนี้ (30พฤษภาคม 2565) เวลา 09.00 น.ณ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจันทบุรี จังหวัดจันทบุรีพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง และพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง รองประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการปรับปรุงสนามบินท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยมี นายสำเริง แสงภู่วงค์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรให้การต้อนรับพร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จังหวัดจันทบุรี และอาสาสมัครฝนหลวงของจังหวัดจันทบุรี ปัจจุบันสนามบินท่าใหม่มีการดำเนินการอยู่ในระยะที่2 ประกอบด้วย การปูยาง A/C Hot Mixed ไหล่ทางวิ่ง...

กระทรวงสาธารณสุขจัดงาน “มหกรรมเลิศรสจันท์อาหารเป็นยา” ตั้งแต่วันที่ 9 – 15 มิถุนายนนี้ที่เซ็นทรัลจันทบุรี

กระทรวงสาธารณสุข จับมือ เซ็นทรัลจันทบุรี จัดงาน “มหกรรมเลิศรสจันท์อาหารเป็นยา” ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลจันทบุรี ตั้งแต่วันที่ 9 – 15 มิถุนายน 2565 โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เพื่อรอไว้ให้ทุกท่านได้เข้ามาร่วมสนุกกัน ​สำหรับพิธีเปิดจะมีขึ้นในวันที่ 11 มิถุนายน 2565 โดยมี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งภายในงานจะมีเวทีเสวนาในหัวข้อต่าง ๆ ที่น่าสนใจ เช่น อาหารเป็นยาอนาคตเศรษฐกิจและสุขภาพเพื่อคนไทย, กินอาหารตามธาตุ ปรับสมดุลให้ร่างกาย, สมุนไพรจันท์คุณค่าอาหารไทย และ สมุนไพรเป็นอาหาร อาหารเป็นยา เป็นต้น  พร้อมกันนี้ ภายในงานจะมีการจัดตั้งบูธวิชาการเพื่อให้ความรู้ให้กับผู้ที่เข้ามาร่วมงานอย่างมากมาย ประกอบด้วย บูธวิชาการ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, บูธวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, บูธวิชาการ กรมอนามัย, บูธวิชาการ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, บูธชุดความรู้อาหารเป็นยาวิถีคนจันท์, บูธจาหน่ายสินค้าอาหารเป็นยา ​และที่พลาดไม่ได้คือไฮไลท์ของงาน ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 11 มิถุนายน 2565 โดยได้รับเกียรติจาก...
Social profiles