วช. ร่วมงาน Smart SME Expo 2022 นำงานวิจัยขายได้ ร่วมโชว์ชูแนวคิด “วิจัยไทย ขายได้จริง”

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ชูแนวคิด “วิจัยไทย ขายได้จริง” นำผลงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย เข้าร่วมแสดงในงาน Smart SME Expo 2022 หวังใช้งานวิจัยเป็นเครื่องมือสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยนำสินค้าและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มาร่วมจัดแสดง งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 10 กรกฎาคม 2565 ณ Hall 7 – 8 Impact เมืองทองธานี...

สำนักงานพาณิชย์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  นำโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร ผนึกกำลังเปิดตลาดการค้าสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง ด้วยการผลักดันสินค้าดี  GI อีสานสู่สากล  

นางเกศินี พวงประดิษฐ์ พาณิชย์จังหวัดสกลนคร ในนามสำนักงานพาณิชย์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ดำเนินแผนงานประชาสัมพันธ์หนึ่งในโครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) อีสานสู่สากลเปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้เล็งเห็นว่า สินค้า GI ของภาคอีสานมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสินค้า GI เป็นสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาว่าเป็นสินค้าที่มีอัตลักษณ์ และมีคุณภาพสูงตามเกณฑ์ประเมินการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  รวมทั้งสินค้า GI  เหล่านี้มีความพร้อมเข้าสู่ตลาดทั้งในระดับประเทศ และต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์จึงมอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร และกลุ่มสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คัดสรรสินค้าที่ขึ้นทะเบียน GI และมีศักยภาพทางการตลาด เผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และประชาสัมพันธ์สร้างโอกาสทางการค้า ผ่านสื่อทั้งออฟไลน์ และออนไลน์ โดยเฉพาะสื่อโซเชียลที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้สินค้า GI อีสานได้มีโอกาสเติบโตทั้งในประเทศและสู่สากล พาณิชย์จังหวัดสกลนครยังให้ข้อมูลว่าสินค้า GI ที่โดดเด่นของภาคอีสาน 18 แห่ง ภายใต้ชื่อ “GI ของดีอีสาน มาตรฐานโลก” ประกอบด้วยสินค้าเกษตรแปรรูป เครื่องปั้นดินเผา และผ้าทอมือ ได้แก่ ทุเรียนปากช่องเขาใหญ่ GI จ.นครราชสีมา, ทุเรียนภูเขาไฟศรีษะเกษ GI จ.ศรีสะเกษ, สับปะรดท่าอุเทน GI จ.นครพนม, ผ้าหมักโคลนหนองสูง GI จ.มุกดาหาร, ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์ GI จ.กาฬสินธุ์, น้ำหมากเม่าสกลนคร GI จ.สกลนคร, ผ้าครามธรรมชาติสกลนคร GI จ.สกลนคร, เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง GI จ.อุดรธานี, กล้วยตากสังคม GI จ.หนองคาย, ส้มโอทองดีบ้านแท่น GI จ.ชัยภูมิ, ผ้าไหมมัดหมี่ชนบท GI จ. ขอนแก่น, ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ GI วิสาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตข้าวพันธุ์บ้านสระแคน จ.มหาสารคาม, ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ GI เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนน้ำอ้อม จ.ยโสธร,ข้าวหอมมะลิอุบลราชธานี GI จ.อุบลราชธานี, ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ GI จ.สุรินทร์, ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ GI กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้อำเภอเกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด, ผ้าไหมเก็บบ้านเมืองหลวง GI ศรีสะเกษ และข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์ GI จ.บุรีรัมย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา  เปิดเผยว่าพื้นที่อำเภอปากช่อง  เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะสำหรับการปลูกทุเรียนคุณภาพ จึงได้ผลักดันให้ทุเรียนปากช่องเขาใหญ่ได้รับการการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือสินค้า GI จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา  กระทรวงพาณิชย์ รวม 39 ราย มีพื้นที่เพาะปลูกทั้งสิ้น 1,182  ไร่ มีผลผลิตรวม 409 ตัน ทุเรียนในพื้นที่ปากช่องเขาใหญ่...

อีวี ไพรมัส สู้ศึกราคาน้ำมันพุ่ง เพิ่มทางเลือกติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน LPG จากโรงงานให้ DFSK SUV ทั้ง 2 รุ่น 

· ลูกค้าจองพร้อมรับรถ DFSK SUV ทั้ง 2 รุ่น ที่ติดอุปกรณ์มาตรฐาน LPG จากโรงงานในราคาเดิมพร้อมเงื่อนไขรับประกันเหมือนเดิม · พร้อมเปิดโอกาสลูกค้าปัจจุบัน สามารถติดตั้งชุดอุปกรณ์ LPG ที่ติดตั้งโดย DFSK ไม่มีผลกระทบต่อเงื่อนไขการรับประกันได้ที่ตำแทนจำหน่ายทั้ง 23 แห่งทั่วประเทศ · เตรียมพร้อมเปิด EV รุ่นใหม่เพิ่มเติมภายในปีนี้ตามแผน บริษัท อีวี ไพรมัส จำกัด ผู้จัดจำหน่ายรถ SUV มัลติแบรนด์แห่งแรกของไทย...

โลตัส คว้า 3 รางวัล Retail Asia Awards 2022 ด้านแบรนด์ การตลาด และความยั่งยืน การันตีความสำเร็จขององค์กรค้าปลีกไทยในเวทีโลก 

โลตัส ฉลองความสำเร็จติดต่อกัน 2 ปีซ้อน จากเวทีระดับภูมิภาค Retail Asia Awards 2022 โดยนิตยสาร RETAIL ASIA สิงคโปร์ ซึ่งโลตัสคว้า 3 รางวัล ได้แก่ Brand Transformation of the Year, Marketing Initiative of the Year และ Sustainability Initiative of the Year สะท้อนการเป็นผู้นำวงการค้าปลีกไทยที่ประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติ ครอบคลุมทั้งในด้านการสร้างแบรนด์ การตลาด และความยั่งยืน โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาปรับกลยุทธ์ในธุรกิจโลกยุคดิจิทัล ตอบโจทย์ผู้บริโภคและไลฟ์สไตล์ลูกค้าในยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความแตกต่างกัน ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่อุปทาน สร้างการเติบโตที่ยั่งยืนให้กับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม นายสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจโลตัส ประเทศไทย กล่าวว่า “โลตัส...
Social profiles