50 ปี CDG จัดอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ลุยติดอาวุธเด็กไทย สู่ยุคดิจิทัล

กลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรแก่หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน โดย นายนาถ ลิ่วเจริญ ประธานกรรมการบริหาร ผู้ริเริ่มโครงการ Code Their Dreams ฉลองความสำเร็จในโอกาสดำเนินธุรกิจครบรอบ 50 ปี พร้อมก้าวสู่ทศวรรษที่ 6 ลุยสานต่อโครงการ Code Their Dreams ถ่ายทอดความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือการโค้ดดิ้ง โดยในปีนี้ กลุ่มบริษัทซีดีจีได้จัดกิจกรรม Code Their Dreams ให้กับครูและนักเรียนกว่า 50 โรงเรียน มีผู้เข้าร่วมโครงการรวม 576 คน ทั้งนี้ ตั้งแต่ริเริ่มโครงการดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทซีดีจีสามารถจัดกิจกรรม workshop เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ให้เด็กสนใจการเรียน coding และเริ่มคิดอย่างเป็นระบบ มีความเข้าใจตรรกะของ Code ให้กับนักเรียนแล้วกว่า 2,723 คน และยืนยันเดินหน้าสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นความสำคัญและสนใจหาความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงกระตุ้นให้ครู ผู้ปกครอง และผู้ที่ใกล้ชิดกับเด็ก ช่วยกันส่งเสริมให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะในด้านนี้ โดยมีซีดีจีเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ ที่จำเป็นสำหรับการฝึกฝน หวังติดอาวุธเด็กไทยให้พร้อมในยุคดิจิทัล

CDG: Code Their Dreams จะประกอบด้วยกิจกรรม 3 ประเภท ได้แก่ (1) Code Their Dreams: Workshop เป็นการทำกิจกรรม workshop เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ให้เด็กสนใจการเรียน coding และเริ่มคิดอย่างเป็นระบบ มีความเข้าใจตรรกะของ Code ผ่านฐานกิจกรรมต่างๆ อาทิ วาดภาพตามสั่ง หอคอยแก้วน้ำ ส่งน้องให้ถึงฝั่ง (2) Code Their Dreams: In-house Training เป็นกิจกรรมที่ทำขึ้นเพื่อสอนเด็กให้รู้จักการใช้โปรแกรม Scratch เบื้องต้น ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ Code ในการสร้างสรรค์ผลงาน และ (3) Code Their Dreams: Train the Trainer เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสร้างอาสาสมัครเป็นครูอาสา สอนโค้ดดิ้งเบื้องต้น โดยเน้นที่ครูตามโรงเรียนต่างๆ รวมทั้งผู้ที่สนใจ เพื่อต่อยอดในการถ่ายทอดความรู้ด้านโค้ดดิ้ง และเป็นส่วนหนึ่งในการปั้นเด็กไทยให้ก้าวไกลสู่โลกเศรษฐกิจดิจิทัล

 

 

Previous post แม็คโคร ฉลองครบรอบ 29 ปี จัดแคมเปญ “แม็คโครพารวย แจก 22 ล้าน ลุ้นทุกสัปดาห์ ทั่วไทย”
Next post เคทีซีร่วมเติมเต็มประสบการณ์ชีวิตด้วยกีฬา มอบสิทธิพิเศษที่ “สปอร์ตเวิลด์”
Social profiles