ฉลองความสำเร็จ ILG รุ่น 2 ผู้นำนวัตกรรม เพื่อการแข่งขันในระดับโลก

เมื่อโลกเปลี่ยน…ไลฟ์สไตล์ชีวิตเปลี่ยน สู่ยุคดิจิทัล บทบาทเทคโนโลยี นวัตกรรมต่างๆ เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันอย่างรวดเร็ว จึงเป็นความจำเป็นที่ทุกคนต้องตื่นตัวและรับมือกับการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสร้างศักยภาพในการสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันต่างๆ สู่ความเป็นผู้นำยุคใหม่ก้าวสู่เวทีการแข่งขันระดับโลก   

มหาวิทยาลัยสยามร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด โดยจัดตั้งสถาบันวิทยาการเพื่อการแข่งขัน มหาวิทยาลัยสยาม ในหลักสูตรวิทยาการ ‘ผู้นำนวัตกรรม เพื่อการแข่งขันในระดับโลก (Innovation Leadership for Global Compettitiveness หรือ ILG)’  ซึ่งในปีนี้เป็นรุ่นที่ 2 โดยได้รับความสนใจจากบุคคลสำคัญทางภาครัฐและภาคเอกชนหลากหลายองค์กรมาร่วมเติมเต็มความรู้และประสบการณ์มากมาย อาทิ พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ (ประธาน ILG รุ่น 2), ผศ.ดร.สุพันธ์ ตั้งจิตกุศลมั่น, ดร.วุฒิชัย พรรณเชษฐ์, น.พ.สิทธิโชค อนันตเสรี, สุขเทพ จันทร์ศรีชวาลา,  ปานศักดิ์ รังสิพราหมณกุล, แดน เหตระกูล, ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ, สุริยน ศรีอรทัยกุล และ รวิน แนวมาลี เป็นต้น 

รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช รองอธิการบดี และ ผู้อำนวยการ หลักสูตร ILG มหาวิทยาลัยสยาม กล่าวว่า สถาบันวิทยาการเพื่อการแข่งขัน มหาวิทยาลัยสยาม ได้ดำเนินการ หลักสูตรวิทยาการ ผู้นำนวัตกรรม เพื่อการแข่งขันระดับโลก รุ่นที่ 2 โดยมุ่งมั่นพัฒนาผู้นำนวัตกรรมให้เกิดมุมมอง ใน 4 มิติ ได้แก่ Change – ผู้นำที่พร้อมปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ในการเปลี่ยนแปลงของโลก / Vision – ผู้นำทางความคิดที่มีวิสัยทัศน์ มีมุมมองใหม่ มุ่งมั่นสร้างสรรค์องค์กรสู่ความสำเร็จ / Freedom – ผู้นำที่เปิดโอกาสในการให้อิสระกับตัวเองและความคิด สร้างศักยภาพเชิงการแข่งขันให้องค์กร / Idealism – ผู้นำนวัตกรรมที่สร้างสรรค์และร่วมขับเคลื่อนองค์กรให้เกิดสิ่งใหม่   

ก้าวต่อไปกับ ILG รุ่นที่ 3 เปิดรับแล้ว หากอยากเป็นผู้นำสไตล์ใหม่ที่สร้างสรรค์ระบบความคิดรวบยอด…ก้าวทันโลก ก้าวทันเทรนด์ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.09 137 6000, 081 353 4588 หรือ www.siamuilg.com   

Previous post “สารวัตรแรมโบ้” พ.ต.อ.สุรโชค เจษฎาเดช รับรางวัลเกียรติยศจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
Next post กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง เปิดการแข่งขันฟุตบอล “PTT GROUP CUP 2018 ” ปีที่ 22
Social profiles