เปิดโครงการ “Smile Kid School Bus รถโรงเรียนอัจฉริยะเพื่อความปลอดภัย” สู่โรงเรียนทั่วประเทศ

เอสซีจี โลจิสติกส์ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย ร่วมลงนามความร่วมมือใน โครงการ “Smile Kid School Bus รถโรงเรียนอัจฉริยะเพื่อความปลอดภัย ด้วยการใช้ระบบ AI ผสานความเชี่ยวชาญของบุคลากรจากเอสซีจี โลจิสติกส์ ลดความเสี่ยงปัญหาเด็กติดในรถโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐที่สนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน และส่งเสริมให้เกิดสังคมแห่งความปลอดภัยอย่างยั่งยืนใน 77 จังหวัด โดยทั้ง 2 กระทรวงฯ ได้เตรียมความพร้อมของบุคลากร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฯ

ปัจจุบัน มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ แล้วทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัดมากกว่า 40 จังหวัด โดยเริ่มนำร่องที่ศูนย์เด็กเล็ก อบต.ห้วยม่วง จังหวัดขอนแก่น เป็นแห่งแรก โดยเอสซีจี โลจิสติกส์ ได้เข้าช่วยเหลือด้วยการดำเนินการติดตั้งระบบ และอบรมให้ความรู้ในเรื่องการใช้งานระบบและความปลอดภัย ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี จนนำไปสู่แผนงานขยายโครงการร่วมกับ ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ภายใต้แนวคิด Smart City และยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าขยายผลให้ครบ 77 จังหวัด เพื่อผลักดันให้เกิดสังคมแห่งความปลอดภัยอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ เอสซีจี โลจิสติกส์ โดยโรงเรียนทักษะพิพัฒน์ (SCG SKILLS DEVELOPMENT) ยังมีการจัดอบรมหลักสูตรให้ความรู้กับเด็กเล็ก (อายุ 3 ขวบขึ้นไป) เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากรณีติดในรถ และยังมีหลักสูตรอบรมพนักงานขับรถโรงเรียน เพื่อการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

โดยผู้ที่สนใจติดตั้งระบบรถโรงเรียนดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ Logistics Command Center โทร. 025861783-4 หรือ Facebook Fanpage: Smile Kid School Bus และ Line ID:  @smilekidschoolbus

Previous post ‘ซัมซุง’ ผนึกกำลัง ‘แอปเปิล’ เตรียมปล่อย iTunes Movie & TV Shows
Next post เมืองไทยประกันชีวิต จัดพิธีทำบุญปีใหม่ 2562
Social profiles