คุณเป็น “นักคิด” หรือ “นักทำ” เรียนรู้กับหลักสูตร W.O.R.K. COMMUNICATION โดย M.I.S.S.CONSULT

M.I.S.S.CONSULT ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลด้วยหลักจิตวิทยาเชิงบวก จัดโปรแกรมการเรียนรู้ศักยภาพของตนเองเพื่อการพัฒนา กับหลักสูตร W.O.R.K. COMMUNICATION  สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับตนเองเพื่อการพัฒนา เรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์และวางแผนการสื่อสารให้เหมาะสมกับบุคลิกภาพ เพิ่มทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข เป็นการเรียนทฤษฎีการสื่อสารพร้อมกิจกรรมเวิร์คช้อปปฏิบัติจริงเพื่อความสำเร็จ โดยมีผู้สนใจจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกิจกรรม ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค เมื่อเร็ว ๆ นี้    

Previous post ‘Elephants Are Like Us’ เชิญชวนผู้ที่ใช้โซเชียลมีเดีย แข่งขันประกวดภาพถ่ายที่เกี่ยวกับช้าง
Next post พรรณเวช ได้รางวัล สุดยอดผลิตภัณฑ์สินค้ายอดเยี่ยม
Social profiles