เอส ไอ จี รับรางวัล Thailand Energy Award 2019 โครงการโซลาร์ รูฟท้อป จังหวัดระยอง

บริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อค จำกัด ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มชั้นนำของโลก และเป็นผู้ผลิตกล่องยูเอชทีรายแรกของประเทศไทยที่ได้รับรองขึ้นทะเบียนฉลากทองลดโลกร้อน ด้วยความมุ่งมั่นและพัฒนาธุรกิจรอบด้านเพื่อให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ทำให้  เอส ไอ จี ได้เข้ารับรางวัลดีเด่นประเภทโครงการที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (Off-Grid)  ด้านพลังงานทดแทน จากการจัดตั้งโครงการ เอส ไอ จี โซลาร์ รูฟท้อป 3.3 เมกะวัตต์พีค (SIG Solar Rooftop 3.3 MWp)   โดยได้รับคัดเลือกจาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน (พพ.) ซึ่งโครงการโซลาร์รูฟท้อปนี้ตั้งอยู่ที่โรงงานของเอส ไอ จี ในจังหวัดระยอง โดยเริ่มติดตั้งเมื่อเดือนมีนาคม 2561 และเริ่มเปิดใช้ในปีเดียวกันช่วงเดือนกรกฎาคม

มร. ลอร์เรน ฟอค ประธานและผู้จัดการทั่วไปเอเชียแปซิฟิก บริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อค จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง สำหรับรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ เรามีนโยบายต่อเนื่องในเรื่องการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตต่อสิ่งแวดล้อม เพราะวิสัยทัศน์ของเราคือการตระหนักถึงการทำตามขั้นตอนสำคัญเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยโซลาร์ รูฟท้อปที่ได้รับรางวัลครั้งนี้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ถึง 3.3 เมกะวัตต์พีค ครอบคลุมการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดของโรงงานเอส ไอ จี ในจังหวัดระยอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบเอส ไอ จี โซลาร์ รูฟท้อป 3.3 เมกะวัตต์พีคมีแผงโซลาร์เซลล์มากกว่า 9,000 แผงครอบคลุมพื้นที่หลังคา 18,000 ตารางเมตร ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ปีละมากกว่า 2,000 ตัน ซึ่งเป็นหนึ่งในก๊าซเรือนกระจกที่เป็นตัวการสำคัญต่อเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ทั้งนี้ โซลาร์ รูฟท้อปยังช่วยลดการใช้พลังงานจากระบบสายส่งไฟฟ้าในช่วงเวลาที่มีความต้องการใช้สูงอีกด้วย

นอกจากนี้ ทางบริษัทฯได้ขยายไปอีกก้าวสู่การพัฒนาชุมชน โดยเอส ไอ จี คอมบิบล็อค ประเทศไทย ทำการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 7 กิโลวัตต์พีค ให้กับโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง10 ซึ่งช่วยลดค่าไฟฟ้าได้กว่า 4,000 บาทต่อเดือน และมีเป้าหมายให้บุคลากรของโรงเรียน นักเรียน รวมไปถึงคนในชุมชนได้เรียนรู้และตระหนักถึงการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ

เอส ไอ จี มุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามหลักปฏิบัติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด ด้วยการทำให้มั่นใจว่าโรงงานของเราปฏิบัติตามแนวทางการผลิตที่ยั่งยืน และในระยะยาวเราวางแผนที่จะจัดหาแหล่งพลังงานหมุนเวียนและลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอน

Previous post เปิดอย่างยิ่งใหญ่กับ OPPO Super Flagship Store แห่งแรกในไทย ที่เอ็มควอเทียร์
Next post ไฟฟ้า กับ นวัตกรรมเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Social profiles