IRC ลงทุน 500 ล้านบาท ปรับสายการผลิตเป็น Smart Factory

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ IRC ผู้นำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ยางอีลาสโตเมอร์และยางนอกยางในสำหรับรถจักรยานยนต์ ในประเทศไทย เดินหน้าลงทุน 500 ล้านบาท พัฒนาสายการผลิตอย่างต่อเนื่องโดยนำระบบ Automation มาใช้ในสายการผลิตเพื่อเน้นความปลอดภัยของพนักงานในโรงงาน ยกระดับคุณภาพการผลิตให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่มุ่งสู่การเป็น Smart Factory และรักษาความเป็นผู้นำนวัตกรรมการผลิตยางรถจักรยานยนต์ รวมถึงลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อรักษาส่วนแบ่งการตลาดตลอดจนขยายตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ

นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการบริหาร IRC เปิดเผยว่า IRC มีแผนการลงทุนเพิ่มอีกราว 500 ล้านบาท โดยมีจุดประสงค์แรกเพื่อปรับสายการผลิตให้เป็นระบบ Automation มากยิ่งขึ้น สร้างความปลอดภัยให้กับพนักงานในโรงงาน และมุ่งรักษาระดับคุณภาพการผลิตของบริษัทฯ ที่เป็นผู้นำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ยางอีลาสโตเมอร์และยางนอกยางในสำหรับรถจักรยานยนต์ จุดประสงค์ต่อมาคือการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการทำงาน ตลอดจนการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และขยายตลาดใหม่ๆ เพื่อรองรับตลาดอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐาน การยกระดับคุณภาพชีวิต ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และกลุ่มตลาด OEM อื่นๆ นอกเหนืออุตสาหกรรมยานยนต์

“เราเริ่มนำระบบ Automation มาใช้ในสายการผลิตนานแล้ว เป้าหมายไม่ได้ลดจำนวนพนักงาน แต่เพื่อความปลอดภัยของพนักงานในโรงงาน และที่สำคัญคือยกระดับคุณภาพการผลิตให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่จะรักษาความเป็นผู้นำการผลิตยางรถมอเตอร์ไซค์ โดยเรามีเทคโนโลยีการผลิตที่พัฒนาต่อยอดร่วมกันกับ IRC Global ”

ปัจจุบัน IRC เป็นผู้ผลิตยางนอกและยางในสำหรับรถจักรยานยนต์ชั้นนำของประเทศไทย โดยเป็นการผลิตสำหรับตลาด OEM ผู้ผลิตรายใหญ่ของประเทศทุกราย ตลาดทดแทน และตลาดส่งออก นอกจากนี้ IRC ยังผลิตชิ้นส่วนยางอีลาสโตเมอร์ที่ใช้ทั้งในอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น ชิ้นส่วนในเครื่องยนต์ ชิ้นส่วนกันกระแทก ชิ้นส่วนในระบบส่งกำลัง ชิ้นส่วนในห้องโดยสารและยางซีลต่างๆ  และในอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น ชิ้นส่วนยางที่ใช้ในระบบโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องปรับอากาศ และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ

“ความจริงแล้ว IRC มีการลงทุนพัฒนาโรงงานมาอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญคือเราจะเน้นในเรื่องของการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและส่วนที่เกี่ยวข้องกับอีลาสโตเมอร์ โดยตลอด 24 ปีที่ผ่านมานับแต่ก่อตั้งบริษัท ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จำกัดที่เป็นบริษัทสำหรับการวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะ เราได้ลงทุนไปในด้านดังกล่าวแล้วประมาณ 900 ล้านบาท”

นางพิมพ์ใจ กล่าวถึงผลประกอบการในปีนี้ว่า IRC ได้ตั้งเป้าหมายการเติบโตไว้ที่ 10% เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยในช่วงไตรมาสแรกของรอบปีบัญชี (ตุลาคม-ธันวาคม) IRC มีรายได้รวม 1,342.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.79 % และกำไรสุทธิ 121.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 102.85% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน “เราเชื่อมั่นว่าตลาดยางรถมอเตอร์ไซค์และตลาดชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม ยังมีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้นในปีนี้จากการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ อีกทั้งในช่วงที่ประเทศไทยประสบกับปัญหาโรคระบาด COVID19 นำมาสู่การใช้ชีวิตแบบ New Normal พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปจากเดิม การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์รวมไปถึงธุรกิจส่งของ (Delivery) ต่างๆ เติบโตอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีการบริโภคยางรถมอเตอร์ไซค์มากขึ้นเนื่องจากพนักงานส่งของต่างๆ ใช้รถมอเตอร์ไซค์เป็นหลัก คุณภาพของยางรถมีผลอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยทั้งในชีวิตและอาชีพของกลุ่มคนเหล่านี้ การใช้ยางที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ทนทาน และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นจึงเป็นสิ่งสำคัญ และยาง IRC คือทางเลือกที่ดีที่ตอบโจทย์ผู้ขับขี่”

Previous post The NEXT จับมือ BOLON เนรมิต ‘ป็อป อัพ สโตร์’ สุดเก๋ ใจกลางเซ็นทรัลเวิลด์
Next post เมเจอร์ ผนึก เป๊ปซี่ อัดแคมเปญ Movie Mania กับแพ็กเกจตั๋วหนังสุดคุ้มผ่าน Shopee
Social profiles