ETRAN PROM สตาร์ทอัพเลือดใหม่ เปิดตัวรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อการขนส่งสาธารณะ

อีทราน (ไทยแลนด์) สตาร์ทอัพเลือดใหม่แห่งวงการยานยนต์ ผู้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อการขนส่งสาธารณะในทุกรูปแบบ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยนำพลังงานไฟฟ้าและเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาออกแบบเพื่อใช้กับบริการด้านการขนส่งสาธารณะ โดยเริ่มต้นจากการพัฒนา “ETRAN PROM” รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อการบริการสาธารณะคันแรกของโลก เพื่อแก้ปัญหาด้านการบริหารจัดการพลังงานโดยรวม ภายใต้แนวความคิด “Drive a better world”

นายสรณัญช์ ชูฉัตร ประธานเจ้าหน้าที่ บริษัท อีทราน (ไทยแลนด์) จำกัด เปิดเผยว่า “จุดเริ่มต้นของอีทราน เราต้องการนำเสนอทางเลือกใหม่ของบริการขนส่งสาธารณะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและผู้ใช้งาน ในขณะเดียวกัน ก็ต้องตอบโจทย์ด้านความคุ้มค่าในการใช้งานให้กับตลาดผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้วย ทั้งนี้ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่โลกกำลังเผชิญกับภาวะโลกร้อน (Global Warming) และการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ (Climate Change) ล้วนเป็นผลจากการกิจกรรมของมนุษย์ ซึ่งสาเหตุ 14% มาจากการขนส่งและการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นอย่างชัดเจนในอนาคต จึงเกิดแนวคิดเรื่องรถพลังงานไฟฟ้าขึ้นในโลกมานานหลายทศวรรษแล้ว แต่ขาดการนำมาใช้อย่างจริงจัง ด้วยปัจจัยด้านความพร้อมของระบบโครงสร้างพื้นฐาน และราคาของส่วนประกอบสำคัญ เช่น แบตเตอรี่ หรือมอเตอร์ที่มีต้นทุนการผลิตที่สูง ทำให้ราคาขายสูงตาม จึงไม่เกิดความนิยมในการใช้งานอย่างแพร่หลายขึ้น

บริษัทฯ จึงได้ริเริ่มออกแบบและพัฒนา “ETRAN PROM” ซึ่งเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อการบริการสาธารณะคันแรกของโลก ด้วยเล็งเห็นว่าในประเทศไทย รถจักรยานยนต์รับจ้างเป็นการขนส่งประเภทหนึ่งที่คนเมืองนิยมเลือกใช้บริการในอัตราที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และด้วยขนาดของตลาดกว่า 300,000 คัน รวมถึงศักยภาพในการผลิตรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย ที่พัฒนาจนสามารถส่งออกเป็นอันดับ 2 ของโลก มีต้นทุนที่เหมาะสม แต่ยังขาดนวัตกรรมที่จะยกระดับและพัฒนาการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บริษัท อีทราน (ไทยแลนด์) จำกัด จึงเริ่มต้นจากการพัฒนารถจักรยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อตอบโจทย์วิถีชีวิตของคนเมือง และเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยน เพื่อสิ่งที่ดีกว่า โดยเจาะกลุ่มผู้ใช้งานในกรุงเทพฯเป็นที่แรก เริ่มจากกลุ่มวินมอเตอร์ไซค์ และผู้ให้บริการขนส่งต่าง ๆ ซึ่งมีลักษณะการให้บริการแบบวิ่งเป็นรอบ (Route) ในบริเวณใกล้เคียง คอยรับ-ส่งเพื่อเชื่อมต่อการขนส่งภายในเมืองใหญ่ ถือเป็นรูปแบบที่เหมาะสมกับการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นอย่างมาก ตอบสนองความต้องการในการขนส่งระยะสั้น (Micro-Interchange Solution) โดยชูเรื่องความคุ้มค่าในการใช้งานเป็นหลัก ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ใช้งาน ให้มีรายได้เหลือเงินเก็บในทุก ๆ เดือน เพิ่มขึ้นถึง 50% ควบคู่กับการติดตั้งและขยายสถานีแบตเตอรี่ (Battery Swapping Station) ทั่วกรุงเทพฯ ตามแนวรถไฟฟ้า เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานรถ ETARN PROM ในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ไฟฟ้า พร้อมเปิดให้บริการปีนี้อย่างแน่นอน”

ETRAN PROM ได้รับการออกแบบภายนอก โดยมีแรงบันดาลใจจากความเป็นธรรมชาติ โดยคำนึงถึงการใช้งานสาธารณะเป็นสำคัญ โดยสะท้อนออกมาถึงลักษณะรูปทรง วัสดุ และการผลิต ในด้านของสมรรถนะ MOTOR ขนาด 5Kw ให้ความเร็วสูงสุดถึง 80 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง แบตเตอรี่ชนิด LiFePO4 ซึ่งมีความปลอดภัย ขนาดความจุ 3Kwh ใช้งานได้ถึง 60 กิโลเมตร (ที่ความเร็วคงที่ 70 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) ในด้านของอัตราการสิ้นเปลืองของการใช้ไฟฟ้าเพียง 25 สตางค์ต่อกิโลเมตร พร้อมเทคโนโลยีจาก ETRAN ได้แก่ ETRAN BattSwap สลับแบตเตอรี่ใหม่ไฟเต็มแทนแบตเตอรี่ที่ใช้งานแล้ว มีความรวดเร็วสามารถสลับเปลี่ยนได้ภายในหนึ่งนาที ที่สถานีชาร์จของ ETRAN มีการควบคุมความปลอดภัยของอุปกรณ์และระบบไฟฟ้า รวมถึงมีระบบควบคุมด้วยการยืนยันตัวตนของคนขับก่อนที่จะทำการสลับเปลี่ยนแบตเตอรี่ทุกครั้ง และ ETRAN Mobility Integration Solution ด้วยการใช้เซนเซอร์ เพื่อตรวจจับและอ่านค่าชิ้นส่วนต่าง ๆ ของตัวรถ ประกอบกับอุปกรณ์ Internet of Things (ฮาร์ดแวร์ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต) ที่เข้ามาเชื่อมโยงและจัดระเบียบข้อมูลของเซนเซอร์ เพื่อส่งต่อให้กับอุปกรณ์สมาร์ทโฟน ที่อยู่กับตัวรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ผู้ขับขี่สามารถรู้ถึงความเร็ว ปริมาณแบตเตอรี่  การแจ้งเตือนการขับขี่เกินกำหนด ระบบจ่ายเงินที่สะดวกทั้งเงินสดและระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบตรวจสอบเส้นทางการวิ่งทั้งหมดเพื่อเฝ้าระวังการขับขี่ที่ผิดกฎหมายและความปลอดภัยของผู้ใช้งาน มีระบบระบุตัวตนของคนขับระบุในขั้นตอนการใช้งานและเปลี่ยนแบตเตอรี่ ข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมจากการใช้งานต่าง ๆ เฉพาะในส่วนที่ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลจะถูกนำไปใช้ในการวิเคราะห์การจราจร รูปแบบการเดินทาง ความถี่ในการใช้งาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สามารถนำมาใช้ได้จริงในรูปแบบของ Big Data Analysis (การวิเคราะห์ข้อมูล)

สำหรับด้านราคา อีทรานได้ทำการสำรวจกลุ่มเป้าหมายผู้ขับขี่วินมอเตอร์ไซค์ จำนวนกว่า 400 คน และผู้โดยสารที่ใช้งานเป็นประจำ ในช่วงเวลา ระหว่างปี 2558 – 2559 เพื่อให้ทราบถึง Pain Point ที่แท้จริงในด้านต่าง ๆ ของกลุ่มเป้าหมายอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อนำมาพัฒนาสินค้า บริการ รวมถึงราคาเข้าถึงได้ พบว่า วินมอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่ ระบุว่าเติมให้เต็มถังวันละครั้ง ซึ่งคำนวณเป็นค่าน้ำมันเฉลี่ย 3,000 บาทขึ้นไป ต่อเดือน โดยบางรายระบุว่าใช้ค่าน้ำมันสูงถึง 7,000 บาท ต่อเดือน และมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมรถอยู่ที่ประมาณ 200 บาทต่อเดือน ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้กลุ่มวินฯ สนใจอยากหันมาใช้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า คือ ราคา ต้องถูกกว่ารถที่ใช้น้ำมัน จุดชาร์จไฟต้องสะดวก นอกเหนือจากปัจจัยหลัก ๆ ในการตัดสินใจเลือกซื้อรถมอเตอร์ไซค์ในอันดับแรก คือ ประสิทธิภาพ ต้องเร่งได้ทันใจ ขับขี่ในเมืองสะดวก อันดับรองลงมาคือ การออกแบบ ต้องสวย สะดุดตา และมีราคาที่สามารถจับต้องได้ จากข้อมูลดังกล่าว ETRAN PROM จึงมีราคาเช่าเริ่มต้นที่ 3,500 บาทต่อเดือน ซึ่งเป็นราคาที่รวมค่าชาร์จไฟแล้ว

 

 

Social profiles