ซัมซุงยกระดับสมาร์ทโฟนกาแล็คซี่ด้วย One UI 6.1 เวอร์ชั่นใหม่ พร้อมกับ Galaxy AI อัปเดตได้แล้วทั่วโลก

ซัมซุงประกาศอัปเดตฟีเจอร์ใน Galaxy AI[i] บนอุปกรณ์กาแล็คซี่รุ่นอื่นๆ พร้อม One UI 6.1 เวอร์ชั่นใหม่ที่พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการใช้งาน Galaxy AI บนสมาร์ทโฟน ไม่ว่าจะเป็น Galaxy S23 Series, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5 และ Galaxy Tab S9 Series ซึ่งจะเริ่มทยอยอัปเดตได้ตั้งแต่สิ้นเดือนมีนาคมนี้เป็นต้นไป (ตารางการอัปเดตอาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ) โดยฟีเจอร์ใหม่นี้จะช่วยยกระดับมาตรฐานการใช้งานของสมาร์ทโฟน AI ให้ดีเทียบเท่า Galaxy S24 Series[ii] โดยสามารถใช้งาน Galaxy AI ได้ทั้งในอุปกรณ์ และบนคลาวด์  “ซัมซุงไม่เพียงตั้งเป้าหมายที่จะทำให้ Galaxy AI เป็นการก้าวสู่ยุคใหม่ของ AI บนสมาร์ทโฟน แต่ยังต้องการเพิ่มประสิทธิภาพให้ผู้ใช้เข้าถึง AI ได้มากขึ้น ซึ่งนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของ Galaxy AI เท่านั้น เพราะซัมซุงยังคงมุ่งสร้างนวัตกรรมเพื่อความเป็นไปได้ที่ไร้ขีดจำกัด...

KBTG ปูเส้นทางสู่บทใหม่ Human-first x AI-first Transformation ขยายขีดความสามารถสู่ระดับโลก

พร้อมรองรับยุทธศาสตร์ 3+1 ในการส่งมอบผลผลิตด้านไอทีที่เป็นประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ​KBTG โชว์ศักยภาพขึ้นเป็นสุดยอดองค์กรเทคโนโลยีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยแนวทางการปรับเปลี่ยนองค์กรแบบยกเครื่อง สามารถทำผลงานบรรลุเป้าหมายทั้งหมดเร็วกว่าที่ตั้งไว้ถึง 2 ปี พร้อมตั้งเป้าหมายใหม่ในการขับเคลื่อนองค์กรอีก 3 ปีข้างหน้าสู่ระดับโลกด้วย Human-first x AI-first Transformation รองรับยุทธศาสตร์ 3+1 ของธนาคารกสิกรไทยในการสร้างสรรค์ผลผลิตด้านไอทีที่เป็นประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน นายเรืองโรจน์ พูนผล ประธานกลุ่มบริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) เปิดเผยว่า ในปี 2562 ทาง KBTG...

CPNREIT ประกาศผลงานปี 2566 ทำรายได้รวม 5,838 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.0% และประกาศจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์รวม 1.1260 บาทต่อหน่วย คิดเป็นอัตราผลตอบแทน 10.0%

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท หรือ CPNREIT รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสปี 2566 ทำรายได้รวม 5,838 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.0% จากปีก่อน สอดรับกับการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงภาคการท่องเที่ยว ทั้งจากนักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ พร้อมประกาศจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์รวม 1.1260 บาทต่อหน่วย คิดเป็นอัตราผลตอบแทน (yield) ที่สูงถึง 10% ที่ราคา ณ สิ้นปี 2566 เท่ากับ 11.30 บาทต่อหน่วย  นางสาวปัทมิกา พงศ์สูรย์มาส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ CPNREIT กล่าวว่า กองทรัสต์ CPNREIT มีผลการดำเนินงานเติบโตอย่างแข็งแกร่ง สอดคล้องกับการฟื้นตัวของธุรกิจค้าปลีกและภาคการท่องเที่ยวไทย โดยธุรกิจศูนย์การค้าที่เป็นธุรกิจหลักของกองทรัสต์ CPNREIT ลงทุนอยู่ในปัจจุบันทั้ง 7 โครงการ มีการฟื้นตัวกลับมาได้อย่างรวดเร็ว และมีผลการดำเนินงานที่โดดเด่น โดยภาพรวมปี 2566ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ CPNREIT ลงทุนอยู่ในปัจจุบันมีอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยของของศูนย์การค้าและอาคารสำนักงานอยู่ในระดับสูงอยู่ที่ประมาณ 94% มีจำนวนผู้มาใช้บริการศูนย์การค้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 15% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า สะท้อนการบริโภคภายในประเทศที่ปรับตัวดีขึ้นและการจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยว ส่งผลให้กองทรัสต์มีรายได้รวมจำนวน 5,838 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.0% จากปีก่อน และมีกำไรจากการลงทุนสุทธิ 3,936 ล้านบาท เติบโต 20.1% จากปีก่อน จากผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ในไตรมาส 4/2566 กองทรัสต์มีรายได้รวม 1,526 ล้านบาท เติบโต 9.3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า และมีกำไรจากการลงทุนสุทธิ 1,017 ล้านบาท เติบโต 12.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ประกอบกับแผนการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมและการปรับปรุงโครงการเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ผู้จัดการกองทรัสต์จึงได้ประกาศจ่ายปันผลประจำไตรมาส 4 ปี 2566 ในอัตรา 0.2570 บาทต่อหน่วย กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 โดยกำหนดจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในวันที่ 15 มีนาคม 2567 สำหรับความคืบหน้าในการเตรียมเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,100 ล้านหน่วย เพื่อเข้าลงทุนในโครงการเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า (ช่วงต่ออายุ)และโครงการเซ็นทรัล พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) มูลค่ารวมทั้งสินไม่เกิน 25,014ล้านบาทนั้น CPNREIT ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ช่วงปลายปี 2566 โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงาน ก.ล.ต....

มูลนิธิเพื่อผู้ป่วยโรคหายาก จัดงานวันโรคหายากประเทศไทย ปีที่ 14 Rare Disease Day Thailand 2024 รณรงค์ให้เกิดการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหายากอย่างต่อเนื่อง

โรคหายากส่วนใหญ่มีความรุนแรง หายารักษายาก และมีประมาณ 6,000-8,000 โรค คาดการณ์ว่า 5% ของประชากรป่วยด้วยโรคหายากโรคใดโรคหนึ่ง โดยส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากทางพันธุกรรม พบว่าร้อยละ 50 ของผู้ป่วยเริ่มแสดงอาการตั้งแต่วัยเด็ก อาการมีหลากหลายแล้วแต่ชนิดของโรค นอกจากประโยชน์เพื่อการรักษาผู้ป่วยแล้ว ยังช่วยในการป้องกันโรคในกลุ่มเสี่ยง/ครอบครัวเสี่ยง ตัวอย่างโรคหายาก เช่น โรคพันธุกรรมเมแทบอลิก หรือที่มักได้ยินกว่า 24 โรคหายาก (ทารกซึม ไม่ดูดนม โคม่า น้ำตาลในเลือดต่ำ ตับโต มีกรดในเลือด) ซึ่งได้รับการครอบคลุมสิทธิการรักษาตั้งแต่ ปี พ.ศ....

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน “บางกอกเจมส์” ครั้งที่ 69

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ (Bangkok Gems and Jewelry Fair) ครั้งที่ 69 จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายนภินทร ศรีสรรพางค์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ นายภูสิตรัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์และผู้บริหารหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมรับเสด็จ โอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จทอดพระเนตรการแสดงแฟชั่นโชว์เครื่องประดับ จากนั้นทรงตัดริบบิ้นเปิดงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับครั้งที่ 69 และทรงเยี่ยมชมนิทรรศการHeirlooms of Elegance นิทรรศการจัดแสดงคอลเลกชั่นจิวเวลรี่ชั้นสูงทรงออกแบบโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาและสร้างสรรค์โดยช่างฝีมือของ Beauty Gems ที่สะท้อนถึงคุณค่าของเครื่องประดับอันเป็นมรดกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักออกแบบรุ่นใหม่ และสะท้อนถึงพระราชปณิธานในการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยให้ดำรงอยู่สืบไปสู่อนาคต ตลอดจนส่งเสริมอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยสู่สากล ต่อมาได้เสด็จเยี่ยมชมคูหาของผู้จัดแสดงสินค้าภายในงานก่อนที่จะเสด็จกลับ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า งานแสดงสินค้า Bangkok Gems and Jewelry Fair จัดมาอย่างต่อเนื่องถึงกว่า 40 ปีถือเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เก่าแก่ที่สุดในเอเชีย เป็นเวทีการค้านานาชาติที่มีความสำคัญติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลกถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้ประเทศไทย ให้เป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก โดยการจัดงานครั้งนี้มีผู้ประกอบการไทยและต่างชาติเข้าร่วมแสดงสินค้ากว่า 1,100 บริษัท 2,500 คูหา นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการและกิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจมากมาย คาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานกว่า 40,000 คนจากทั่วโลกตลอด 5 วันที่จัดงาน คาดการณ์มูลค่าการค้าไม่ต่ำกว่า 3.3 พันล้านบาท งานแสดงสินค้า Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่ 69 มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพฯ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bkkgems.com หรือ facebook.com/Bangkokgemsofficial

กทพ. เปิด สวนสาธารณะ “สวน 50 สุข”

กรุงเทพมหานคร, สำนักงานเขตคลองเตย, การทางพิเศษแห่งประเทศไทยy และบมจ.อิชิตัน กรุ๊ป ร่วมมือกันปรับปรุงพื้นที่ในเขตทางพิเศษเฉลิมมหานครบริเวณซอยสุขุมวิท 50 เขตคลองเตย เป็นสวนสาธารณะ “สวน 50 สุข” ทำให้พื้นที่ไม่ได้ใช้งานเกิดมีชีวิตชีวา มีคุณค่า และสร้างความเชื่อมโยงให้กับคนในชุมชน เพิ่มพื้นที่สีเขียว และมีส่วนช่วยบรรเทาสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 จากแนวคิดโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น และนโยบายสวน 15 นาที ของท่านชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร “สวน 50 สุข” มีขนาดพื้นที่...

ปับลิซิส กรุ๊ป ประเทศไทย ประกาศแต่งตั้ง “ประเสริฐ วิจิตพาวรรณ” นำทัพครีเอทีฟ “ลีโอ เบอร์เนทท์ ประเทศไทย” รุกเมกะเทรนด์แห่งอนาคต

ปับลิซิส กรุ๊ป ประเทศไทย ประกาศความเป็นผู้นำทางความคิดสร้างสรรค์ ดึง “ประเสริฐ วิจิตพาวรรณ” ครีเอทีฟมือทองที่คว้าหลายรางวัลบนเวทีระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น Cannes Lions, D&AD, The One Show, Clio, New York Festivals, Spikes Asia และ ADFEST มานำทัพ “เดอะ ลีโอ เบอร์เนทท์ ประเทศไทย” สู่สิงโตนักล่าความคิดสร้างสรรค์ มุ่งปลดล็อคโลกแห่งสื่อสารการตลาดครบวงจร เดอะ ลีโอ เบอร์เนทท์ ประเทศไทย ครีเอทีฟเอเจนซีชั้นนำของเมืองไทย หนึ่งในหัวเรือของปับลิซิส กรุ๊ป ประเทศไทย ที่สร้างสรรค์ผลงานกวาดรางวัลระดับโลกมาแล้วมากมายประกาศแต่งตั้ง “ประเสริฐ วิจิตพาวรรณ”...

ธนชาตประกันภัย จับมือ ทีเอ็มบีธนชาต ร่วมสนับสนุนเทศกาล “ตรุษจีนปากน้ำโพ”

นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับนางสุภารัตน์ ช่อดอกรัก เจ้าหน้าที่บริหารภาคธุรกิจสาขา ทีเอ็มบีธนชาต ร่วมจัดโต๊ะรับเจ้าเพื่อความเป็นสิริมงคล และต้อนรับขบวนแห่กลางวัน (ชิวสี่) บริเวณหน้าทีเอ็มบีธนชาต สาขานครสวรรค์ ในโอกาสที่ ธนชาตประกันภัย และ ทีเอ็มบีธนชาต ร่วมกันสนับสนุนการจัดงาน “108 ปี มหัศจรรย์สีสันแห่งศรัทธา ฉลองตรุษจีนปากน้ำโพ” เพื่อร่วมสืบทอดประเพณีตรุษจีนยิ่งใหญ่ของจังหวัดนครสวรรค์ให้คงอยู่ต่อไป ทั้งนี้งานฉลองตรุษจีนปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์เป็นประเพณียิ่งใหญ่ที่กลายเป็นตำนานของชาวภาคกลางและลุ่มน้ำเจ้าพระยา สะท้อนถึงความเจริญรุ่งเรือง ภายใต้ความศรัทธาของวิถีชุมชน และความสามัคคีที่ยังคงดำรงประเพณีโบราณสืบทอดสู่รุ่นลูกรุ่นหลานมายาวนานถึง 108 ปี อีกทั้งยังสร้างอัตลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว โดยเมื่อถึงช่วงเทศกาลตรุษจีน จ.นครสวรรค์...

ทิพยประกันภัยมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล  กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา รับมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา จาก ดร.สมพร  สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (มหาชน) และกรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) นางวิชชุดา ไตรธรรม ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตามโครงการ "ทิพยประกันภัย ห่วงใยทุกชีวิตในสังคม" สนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาอื่นๆ ที่เป็นการช่วยเหลือประชาชนในด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งสยามประเทศทุกๆ...

บัตรเครดิต ttb เอาใจสายเฮลตี้ มอบเครดิตเงินคืนสูงสุด 6,000 บาท และแลกคะแนนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12% เมื่อช้อปผลิตภัณฑ์ ADIDAS และ NIKE

ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี มอบสิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต ttb ที่รักการออกกำลังกาย ด้วยการมอบเครดิตเงินคืนสูงสุด 6,000 บาท และแลกคะแนนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12% เมื่อช้อปผลิตภัณฑ์ใด ๆ จากแบรนด์ ADIDAS หรือ NIKE ทั้งทางหน้าร้านและช่องทางออนไลน์ www.adidas.co.th/th และแอปพลิเคชัน ADIDAS ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 – 30 เมษายน 2567 ดังนี้  สิทธิพิเศษ 1: รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 6,000 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายทุก 3,000 บาท / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 100 บาท ยอดใช้จ่าย 12,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 600 บาท จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 6,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการส่งเสริมการขาย ลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านแอป ttb touch หรือส่ง SMS พิมพ์ SPT ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026 ลงทะเบียนครั้งเดียวใช้ได้ตลอดรายการ บัตรเครดิต ttb reserve รับสิทธิ์โดยอัตโนมัติ   สิทธิพิเศษ 2: แลกคะแนนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12% เมื่อใช้คะแนนสะสมทุก 1,000คะแนน บัตรเครดิต ttb reserve infinite และบัตรเครดิต ttb reserve signature ทุก 1,000คะแนน รับเครดิตเงินคืน 120 บาท บัตรเครดิต ttb อื่น...
Social profiles