กรุงศรีสนับสนุนสินเชื่อกลุ่ม PRINC ขยายสู่ธุรกิจเฮลท์แคร์

นายพรสนอง ตู้จินดา (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกลุ่มธุรกิจลูกค้าธุรกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ดร.สาธิต วิทยากร (ที่ 2 จากขวา) ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC และ นายวีระ ศรีชนะชัยโชค (ขวาสุด) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร PRINC ร่วมลงนามในสัญญาสนับสนุนทางการเงินจำนวน 840 ล้านบาท เพื่อใช้สำหรับการซื้อกิจการโรงพยาบาลพริ้นซ์ ฮอสพิทอล (PRINC Hospital Suvarnabhumi) และจำนวน 120 ล้านบาท สำหรับโครงการพัฒนาอาคารและจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับโรงพยาบาลสหเวช พิจิตร ตอบรับความต้องการบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

Social profiles