กระทรวงเกษตรฯ จัดงาน วันเกษตรแห่งชาติประจำปี 2562


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และจังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย     วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้กรอบแนวคิด “เกษตร ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการ และเทคโนโลยีการเกษตร แก่เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป เพื่อกระตุ้น และส่งเสริมการขยายตัวของธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของอาชีพการเกษตรในฐานผู้ผลิตอาหาร และการเป็นครัวของโลก
ในการจัดงานครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายกฤษฎา  บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ พร้อมด้วยตัวแทนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ร่วมผลักดันให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมร่วมเทิดพระเกียรติ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้านการเกษตรของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ภายในงานมีจัดกิจกรรมต่างๆมากมาย และโชว์ผลงานตัวอย่าง ผลงานวิจัยด้านเกษตร และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
งานวันเกษตรแห่งชาติประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด“เกษตร ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1 -9  กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อำเภอทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

Previous post แท็กซี่-วินมอเตอร์ไซค์ร้อง“ชัชเตาปูน”ช่วยผลักดันประกันสังคมเท่าเทียม
Next post เซ็นทรัลพัฒนา ผนึก ไร้ท์แมน เปิดธีมปาร์ค “ไตรภูมิ มหัศจรรย์สามโลก” ครั้งแรกของโลกที่เซ็นทรัลภูเก็ต 1 ก.พ. นี้
Social profiles