เปิดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1

นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 1 (The 1stInternational Integrative Medicine for Wellness) ในหัวข้อ “การแพทย์บูรณาการสู่ความสุขสบาย” ที่จัดขึ้นโดย วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, บริษัท ฟาร์มา นอร์ด จำกัด, Burton and South Derbyshire College และ Japan Health & Reserch Institute เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของนักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญ ศาสตร์ของการแพทย์บูรณาการ สุขภาพ สมุนไพร และอาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อมุ่งเน้นเรื่องความสุขสบาย (Wellness) และสุขภาพที่ดีขึ้นของคนทั่วโลก โดยมี นพ.บรรจชุณหสวัสดิกุล คณบดี วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นผู้ให้ข้อมูลที่น่าสนใจภายในงาน ในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักอธิการบดี 5-2 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Previous post แม็คโคร รับรางวัลเชิดชูเกียรติวันสิ่งแวดล้อมโลก
Next post เริ่มแล้ว งาน e-Biz & OEM Manufacturer Expo 2019 ผู้จัดเชื่อปั้นเจ้าของธุรกิจหน้าใหม่เพิ่ม 10 %
Social profiles