ยูโอบี เตรียมจัดกิจกรรม 2019 UOB Heartbeat Run/Walk ระดมทุนมอบโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน

ธนาคารยูโอบี เตรียมจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง 2019 UOB Heartbeat Run/Walk ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 เปิดโอกาสให้ผู้บริหาร พนักงานและครอบครัว รวมทั้งลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจร่วมเดิน/วิ่ง ระยะทางกว่า 4 กิโลเมตรในวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 ที่สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ สนามจุ๊บ ระดมทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและมอบโอกาสด้านการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนพระดาบสและกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

นายสัญชัย อภิศักดิ์ศิริกุล กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงินและสนับสนุนธุรกิจธนาคารยูโอบี (ไทย) เปิดเผยว่า กิจกรรมเดิน-วิ่ง UOB Heartbeat Run/Walk เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อสังคมที่ธนาคารยูโอบีจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 9  โดยมีเป้าหมายในการระดมทุนเพื่อนำมาพัฒนาคุณภาพชีวิตและมอบโอกาสแก่เยาวชนในสังคม โดย UOB Heartbeat Run/Walk เป็นส่วนหนึ่งของยูโอบีฮาร์ทบีท หรือ UOB Heartbeat โครงการรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มธนาคารยูโอบี ที่มุ่งเน้นใน 3 ด้านคือ ศิลปะ (Art)  การศึกษา (Education) และเยาวชน  (Children) ซึ่งมีนโนบายการดำเนินงานใน 3 แนวทางผ่านการดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ (Philanthropy) ความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ (Partnership) และการมีส่วนร่วมของพนักงาน (Participation) เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการส่งต่อสิ่งดีดีคืนสู่ชุมชนร่วมกันกับพันธมิตร ลูกค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธนาคาร

คอนเซปต์ของ UOB Heartbeat Run/Walk สำหรับประเทศไทยปีนี้ยังคงเป็น Keep the Good Going เริ่มต้นจากทางธนาคารอยากให้พนักงานธนาคารทุกคนมีสุขภาพดีและให้ใส่ใจดูแลสุขภาพของตัวเองกันมากขึ้น เพราะเมื่อทุกคนมีสุขภาพ จิตใจและความเป็นอยู่ที่ดี ก็พร้อมที่ส่งต่อสิ่งดีๆ ให้กับผู้คนรอบข้าง รวมถึงชุมชนและสังคม เป้าหมายของงาน จึงเป็นมากกว่าการระดมทุนเงินเพื่อนำมาพัฒนาคุณภาพชีวิตและมอบโอกาสแก่เยาวชนในสังคม แต่ยังเป็นการกระตุ้นให้พนักงานธนาคารหันมาดูแลและใส่ใจตัวเองมากขึ้น

สำหรับกิจกรรมเดิน-วิ่ง  UOB Heartbeat Run/Walk ธนาคารจะเชิญชวนให้พนักงานและครอบครัว รวมทั้งลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจร่วมเดิน-วิ่งที่สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ สนามจุ๊บในระยะทาง 4 กิโลเมตร โดยยอดเงินสนับสนุนที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ จะนำไปบริจาคสมทบให้กับโรงเรียนพระดาบส และกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) เนื่องจากยูโอบีมองว่า แต่ละพื้นที่ของสังคมยังมีเด็กด้อยโอกาสอยู่ จึงเป็นสาเหตุทำให้ต้องขยายการสนับสนุนไปสู่กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

“เพราะเราเชื่อว่า คนเป็นหัวใจและทรัพยากรหลัก การสร้างให้คนหนึ่งคนเป็นคนดีมีคุณภาพ ก็จะทำให้คนรอบๆ ข้างเขาดีขึ้นไปอีก เราจึงมุ่งมั่นเรื่องการสร้างคน โดยเริ่มจากพนักงานในองค์กร จากนั้นค่อยต่อยอดขยายตัวออกไปเรื่อยๆ นอกจากนี้เรายังเชื่อว่าเมื่อไหร่ที่สร้างเด็กคนหนึ่งที่มีคุณภาพออกไปได้ มันก็จะเกิดการขยายตัว โดยเริ่มจากรอบๆ ตัวเขาที่ได้รับการซึมซับและหลังจากนั้นก็จะเกิดการต่อยอดไปอีก ผมในฐานะตัวแทนของผู้บริหารยูโอบี รู้สึกดีใจมากที่กิจกรรมนี้มันทำประโยชน์ให้สังคมได้จริงๆ ซึ่งในแต่ละปีในการจัดกิจกรรมสามารถประสบความสำเร็จตามเป้าที่เราตั้งไว้ได้”

นายสัญชัย เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมว่า กิจกรรมเดิน-วิ่ง UOB Heartbeat Run/Walk ในปีที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วม กิจกรรมของทุกประเทศในเขตภูมิภาคเอเชียกว่า 1.7 หมื่นคน สามารถระดมทุนบริจาคได้มากกว่า 28.5 ล้านบาท ส่วนในประเทศไทยมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 3,000 คนและสามารถระดมทุนเงินบริจาคได้มากถึง 2.7 ล้านบาท

Previous post งาน TechnoMart2019 “ก้าวสำคัญเพื่อการขับเคลื่อน วทน. สู่ภูมิภาค”
Next post บริดจสโตน และไฟร์สโตน ผนึกกำลังพันธมิตร “The Power Of Unity”
Social profiles