SACICT ลงใต้ เปิดงาน SACICT Mobile Gallery 2019 ครั้งที่ 4 ณ บ้านนครใน จังหวัดสงขลา

นายนราเดช คำทัปน์ คณะทำงานด้านยุทธศาสตร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมงาน SACICT Mobile Gallery 2019” ภายใต้แนวคิด “Sense of Siam : สืบสานมรดกแห่งภูมิปัญญา สัมผัสงานหัตถศิลป์อันล้ำค่าของแผ่นดิน” จัดโดยศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) เพื่อถ่ายทอดคุณค่าแห่งมรดกภูมิปัญญาของครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ผ่านชิ้นงานหัตถศิลป์และนวัตศิลป์จาก หอนิทรรศการของ SACICT รวมถึงงานศิลปหัตถกรรมที่เชื่อมโยงความร่วมมือในอาเซียน โดยมี นางสาวธัศรัศม์ อภิสิทธิ์อมรกุล ผู้บริหาร บ้านนครใน และโรงแรมสงขลาแต่แรก, นายปัญญา พูนศิลป์ เจ้าของพิพิธภัณฑ์ผ้า 238 Inspiration House ร่วมงาน และนางบุรฉัตร ศรีวิลัย หัวหน้าฝ่ายบริหารองค์ความรู้และนิทรรศการ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ให้การต้อนรับ ณ บ้านนครใน จังหวัดสงขลา

Social profiles