ราชวิทยาลัยจุฬาลงภรณ์ เดิน-วิ่งการกุศล ครั้งที่ 3 “วิ่งหยุดโรค… 10 จังหวัดทั่วไทย”

ขอเชิญสมัคร เดิน-วิ่งการกุศล ครั้งที่ 3
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

Fun Run ระยะ 2 Km
Micro Marathon ระยะ 5 Km
ค่าสมัคร 500 บาท
————————————–
Mini Marathon ระยะ 10.5 Km
ค่าสมัคร 600 บาท
————————————–
Half Marathon ระยะ 21 Km
ค่าสมัคร 700 บาท
————————————–
🏅VIP เลือกวิ่งได้ทุกระยะ
ค่าสมัคร 1,500 บาท
————————————–

💻 สมัครออนไลน์ www.cracharityrun.com

หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่
>> ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
>> สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์
>> ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ
วันนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2562 หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน

☎ #สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร 056 – 737094

Social profiles