ม.รังสิต ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Temasek Polytechnic ประเทศสิงคโปร์

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต ให้การต้อนรับ Mr. AW Tuan Kee และคณะผู้บริหารจาก Temasek Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ โดยได้รับเกียรติ ดร.จิตริยา ปิ่นทอง จากรองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับและพูดคุยหารือความร่วมมือระหว่างสองมหาวิทยาลัย ณ ห้องประขุม 1-308, อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต

Social profiles