สสว.ส่งเสริมการใช้ดิจิทัล

 

ในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียนในปีนี้ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ภายใต้การนำของ ผอ.สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ไม่รอช้าดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการใช้ดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการไทยกับกลุ่มประเทศในประชาคมอาเซียน ซึ่งพบว่าเป็นที่พอใจของผู้ประกอบการที่มีโอกาสพบพันธมิตรในประเทศนั้นๆ ที่หนุนเสริมกันในด้านต่างๆ อันสอดคล้องกับพันธกิจของ สสว. ในการมอบโอกาสสร้างเครือข่ายแก่ผู้ประกอบการให้ต่อยอดในการประกอบธุรกิจ ให้นำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ ไปปรับปรุง พัฒนา และต่อยอดแบบบูรณาการต่อไป

Previous post ‘หมาก ปริญ’ เอไอเอ ไวทัลลิตี้ แอมบาสเดอร์ ตัวแทนคนรุ่นใหม่ใส่ใจ สุขภาพด้านการนอนหลับอย่างเพียงพอ
Next post “แบรนส์ ออน โรด” สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้วงการสื่อโฆษณา เปิดตัวสื่อใหม่ ป้ายจอดิจิทัลบนหลังคารถแท็กซี่เป็นรายแรกในไทย
Social profiles