ศิลปศาสตร์ ม.รังสิต จัด RSU English Language Academic Contest 2020

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรม RSU English Language Academic Contest 2020 ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารรัตนคุณากร (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยรังสิต ภายในงานพบกับกิจกรรมการแข่งขันอาทิ การประกวดการนำเสนอปากเปล่ารีวิวสินค้าไทยโดยใช้ภาษาอังกฤษ การประกวดเขียนเรียงความ การประกวดร้องเพลง 2 ภาษา การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ และการประกวดเขียนเรียงความเรื่องความตื่นตระหนกทางวัฒนธรรม (เปิดสำหรับบุคคลทั่วไป)

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: RSU English Majors

Social profiles