“ลีวาย สเตราส์ แอนด์ โค”รุกตลาดยีนส์ในไทยเปิดช็อปโฉมใหม่กว่า 100 สาขา  

Read Time:4 Minute, 56 Second

ลีวาย สเตราส์ แอนด์ โค รุกหนักเตรียมเปิดร้านยีนส์ลีวายส์กว่า 100สาขาในประเทศไทย ตามแผนส่งเสริมธุรกิจ โฟกัสกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่ เพื่อสร้างประสบการณ์ให้สาวกยีนส์ลีวายส์ เผยเป้าหมายขยายธุรกิจครอบคลุมทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก พร้อมชูร้านเวอร์ชันใหม่ “NextGen Indigo”

ลีวาย สเตราส์ แอนด์ โค ผู้ผลิตและทำการตลาดให้กับแบรนด์ยีนส์ชั้นนำระดับโลกอย่างลีวายส์ เผยแผนเชิงรุกเพื่อขยายการเจริญเติบโตทางธุรกิจและสร้างความสำเร็จในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกรวมถึงประเทศไทยซึ่งนับเป็นตลาดสำคัญแห่งหนึ่ง โดยหัวใจของกลยุทธ์การเติบโตทางธุรกิจในครั้งนี้ให้ความสำคัญในความหลากหลายของธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นภูมิศาสตร์ ประเภทเครื่องแต่งกาย และช่องทางการจัดจำหน่าย โดยในปีนี้บริษัทฯ จะเปิดตัวร้านที่มีการปรับโฉมเป็นรูปแบบใหม่ทั่วทั้งภูมิภาค สำหรับประเทศไทยมีจะเปิดมากกว่า 100 สาขา ทั่วประเทศภายในครึ่งปีแรกของปีนี้

หนึ่งในแผนกลยุทธ์การตลาด คือ การเปิดตัวร้านโฉมใหม่ ก้าวเข้าสู่รูปแบบร้านเวอร์ชันใหม่ “NextGen Indigo” พร้อมกับกลยุทธ์ Direct to consumer (DTC) สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าตั้แต่เริ่มเดินเข้าร้าน โดยนำข้อมูลจากดิจิตอลมาเสริมการให้บริการ ในด้านการปรับโฉมร้านมีการติดตั้งจอแอลอีดีที่โถงทางเข้ารวมถึงจอแอลอีดีสำหรับเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ณ จุดขาย ยิ่งไปกว่านั้นร้านค้าบางสาขาจะเปิดตัวบริการปรับแต่งยีนส์ รับเทรนด์ personalize ให้ผู้บริโภคสามารถเข้ามารับบริการปรับแต่งยีนส์ให้เป็นสไตล์ของตัวเองได้เป็นครั้งแรกในประเทศไทย

และด้วยประวัติที่ยาวนานถึงกว่า 169 ปี ของยีนส์แบรนด์ลีวายส์ บริษัทฯ ยังไม่หยุดที่จะพัฒนาเพื่อเติบโตต่อไป ในโอกาสนี้ ได้ขยายความสามารถด้านดิจิทัลเพื่อรักษาความเป็นผู้นำในด้านเครื่องแต่งกายยีนส์ของโลก โดยการนำ AI มาใช้พัฒนานวัตกรรม สายการผลิตและวิธีการทำงาน และนำเสนอสินค้าผ่านหลากหลายช่องทางแบบออมนิชาแนล ให้แบรนด์ได้ใกล้ชิดกับลูกค้ายิ่งขึ้น เป็นการเพิ่มประสบการณ์ของลูกค้า

มร.ซาเมียร์ กุล ผู้จัดการทั่วไป บริษัทลีวาย สเตราส์ แอนด์ โค กล่าวว่า“ประเทศไทยเป็นตลาดที่สำคัญของเรา และด้วยนวัตกรรมดิจิทัลเรากำลังปรับโฉมเพิ่มประสบการณ์ของผู้บริโภคที่เป็นคนรุ่นใหม่ และกลุ่มสาวกลีวายส์ดั้งเดิม บริษัทของเราดำเนินธุรกิจโดยมีลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญ บริษัทฯ มุ่งมั่นในการสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับโลก และดำเนินธุรกิจบนหลักของความถูกต้อง”

ไม่เพียงแต่การให้ความสำคัญต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีต่อผู้บริโภคเท่านั้น บริษัทฯยังให้ความสำคัญต่อการขับเคลื่อนองค์กรภายใต้ค่านิยมของบริษัท ได้แก่ ความเห็นอกเห็นใจ ความคิดสร้างสรรค์ ความซื่อสัตย์ และความกล้าหาญ โดยมุ่งเน้นที่ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดรับความหลากหลาย (Diversity, equity and inclusion – DE&I) เพื่อสร้างให้บริษัทลีวาย สเตราส์ แอนด์ โค เป็นองค์กรที่ดึงดูดพนักงานที่มีความสามารถมากให้มาทำงานด้วย โดยช่วงที่มีวิกฤติโรคระบาดทางบริษัทได้มีการออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือพนักงานทั้งในสำนักงาน ร้านค้า ศูนย์กระจายสินค้า และโรงงานผลิตสินค้า รวมถึงการให้พนักงานมีความยืดหยุ่นในการทำงาน ช่วยเหลือทั้งในด้านทรัพยากรและด้านการเงิน ผ่านทางกองทุนเรดแทป (Red Tab Foundation) ซึ่งเป็นกองทุนเงินช่วยเหลือพนักงานที่ได้รับความลำบาก โดยมีการบริจาคให้กับพนักงานกว่า 1,800 คน เป็นยอดรวมรวมกว่า 2.4 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ ในปี 2564 โดยกองทุนนี้มาจากเงินของพนักงาน หุ้นส่วนละพนักงานเกษียณ เพื่อนำเงินนี้ไปช่วยเหลือพนักงานที่ต้องประสบความลำบากในชีวิตประจำวัน หรือภัยจากธรรมชาติ รวมถึงผลกระทบด้านการเงินจากวิกฤตโรคโควิด-19 ด้วย

นอกจากนี้ ทางบริษัทยังฝึกอบรมพนักงานในด้านแมชชีนเลิร์นนิง (Machine Learning Bootcamp) มอบโอกาสให้พนักงานได้พัฒนาทักษะในการทำงานอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จัดอบรมเรื่อง กระบวนการคิดเชิงออกแบบ รวมถึงการจัดอบรมเรื่องการจัดการสินค้าบนช่องทางดิจิทัลเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานในโลกที่มีความเป็นดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น

ทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล บริษัทยังยึดมั่นที่จะขับเคลื่อนสังคมในประเทศไทยด้วยความรับผิดชอบ และไปในทิศทางที่ดีขึ้น ตามที่ระบุไว้ในรายงานความยั่งยืนปี 2563 โดยบริษัทยังคงทำได้ตามเป้าที่วางไว้ในเป้าหมายยุทธศาสตร์การดำเนินการด้านน้ำและสภาพภูมิอากาศปี 2568 เช่น นวัตกรรมวอเตอร์เลส (Water<Less®)  ด้วยเทคนิคการผลิตยีนส์ที่ลดการใช้น้ำ และกระบวนการรีไซเคิลน้ำ (WellThread) ณ ห้องแล็บปฏิบัติการในการวิจัยและพัฒนาที่มุ่งเน้นในด้านความยั่งยืนตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบไปจนถึงขั้นตอนการผลิต และการสร้างจิตสำนึกด้านการบริโภคและการผลิตที่มากเกินไปผ่านโครงการ Buy Better, Wear Longer  ความคิดริเริ่มเหล่านี้สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวของบริษัทในการพัฒนาและนำผลิตภัณฑ์และแนวปฏิบัติที่หมุนเวียนมาใช้มากขึ้น เพื่อร่วมดูแลโลกของเราไปด้วยพร้อมกัน

บริษัทลีวาย สเตราส์ แอนด์ โค  ยังคงเป็นกระบอกเสียงสำคัญในประเด็นของความยุติธรรมทางสังคม ความเท่าเทียมกันสำหรับสตรี กลุ่มเพศทางเลือก กลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ รวมถึงพนักงานในภูมิภาค เพื่อส่งเสริมความต้องการของแต่ละบุคคล บริษัทได้แบ่งรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือชุมชนในท้องถิ่น โดยการเริ่มต้นการบริจาคด้วยเงินเพียง 5 เหรียญสหรัฐ เมื่อ 160 กว่าปีก่อน นอกจากนี้มูลนิธิลีวาย สเตราส์  (Levi Strauss Foundation) ยังได้บริจาคเงินกว่า 340 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อช่วยเหลือภาคส่วนต่าง ๆ ในปี 2564 พนักงานของบริษัทได้บริจาคเงินมากกว่า 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐและทำบำเพ็ญประโยชน์จากการเป็นอาาสมัครอีก 12,871 ชั่วโมง

Previous post เมเจอร์ ผนึก เอสซีจี  เลือกใช้ COTTO Hygienic Tile ปูพื้นที่ เมเจอร์ สาขารังสิต พร้อมมอบสิทธิพิเศษเมื่อลูกค้าซื้อกระเบื้องที่ COTTO Life ครบ 1 หมื่นบาท รับตั๋วหนังฟรี 2 ที่นั่ง 
Next post “กรุงศรี ออโต้” โกยยอดสินเชื่ออีวีจากมอเตอร์โชว์ 146 ล้านบาท ชูกลยุทธ์ “ครบครันและครอบคลุม” รุกให้สินเชื่อทุกแบรนด์ พร้อมต่อยอดระบบนิเวศยานยนต์ 
Social profiles