ชุมชนของ อพท. ผันสร้างรายได้เสริมผลิตหน้ากากผ้าพื้นเมืองน่าน

นายทวีพงษ์  วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เปิดเผยว่า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้กิจกรรมการท่องเทียวต้องหยุดชะงักดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริมในช่วงเวลานี้ ชุมชนของ อพท.ในพื้นที่พิเศษได้มีการพัฒนาสินค้า “หน้ากากผ้าพื้นเมือง” ออกจัดจำหน่ายแก่ผู้สนใจซื้อใช้หรือซื้อเป็นของฝากผ่านช่องทางการขายแบบออนไลน์  โดยในพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่านซึ่งมีความโดดเด่นเรื่องผ้าทอมือ มีลวดลายเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวอยู่แล้วชุมชนจึงได้นำผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือที่มีเอกลักษณ์เฉพาะทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่สวยงามนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หน้ากากผ้าเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นความต้องการของตลาดในขณะนี้ เพราะเป็นสินค้าที่ประชาชนยังจำเป็นที่ต้องใช้อย่างต่อเนื่องในช่วงที่ประเทศไทยยังต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สำหรับแนวทางการพัฒนาของ อพท.เพื่อต้องการเพิ่มศักยภาพให้แก่ชาวบ้านและชุมชนการถ่ายทอดความรู้ด้านการออกแบบตัดเย็บผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมืองจึงเป็นที่มาของการนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ได้ทุกสถานการณ์  ล่าสุดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโคมคำ ตำบลม่วงตื๊ดและกลุ่มทอผ้าบ้านนาซาว จังหวัดน่าน จึงนำผ้ามาออกแบบตัดเย็บเป็นหน้ากากผ้าอนามัย ด้านนอกเป็นผ้าฝ้ายทอมือ ด้านในบุด้วยผ้าป่านหรือผ้ามัสลินภายใต้คอนเซ็ป หน้ากาก น่าน น่าน สวยงามและถูกต้องตามหลักสุขอนามัยด้วยลวดลายที่เป็นอัตลักษณ์พื้นบ้าน  เช่นลวดลายตาโก้งดั้งเดิม ลายตาโก้งผ้าขาวม้า ลายผ้าทอสีพื้นลายมุก...

อู่ข้าว อู่น้ำ By โอบอุ้ม ร่วมกับ สน.พระราชวัง แจกอาหารและเครื่องดื่มแก่พี่น้องประชาชน

โครงการ “อู่ข้าว อู่น้ำ By โอบอุ้ม” โดย โอบอุ้ม ร่วมกับ สน.พระราชวัง นำโดย พ.ต.อ.จามร ทองพรรณ ผกก.สน.พระราชวัง และเพื่อนๆ กัลยาณมิตรผู้มีจิตโอบอุ้มสังคม ร่วมกันแจกอาหารกล่องและเครื่องดื่มน้ำผลไม้ กว่า 300 ชุด แก่พี่น้องประชาชนผู้ได้รับกระทบโควิด-19 คน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่พี่น้องประชาชนว่าเราจะต่อสู้ไปด้วยกัน เพื่อให้ผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปได้ ที่ปากคลองตลาด โดยมี ร.ต.ท.ธวัชชัย เกื้อเหตุ, ร.ต.ต.เท่ง ราชวัง...

เปิดรับสมัคร ประกวดคลิปสั้น “วิกฤตโควิด ชีวิตต้องเปลี่ยน”

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ทำให้วิถีการดำเนินชีวิตของคนเปลี่ยนแปลงไป สื่อออนไลน์กลายเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการสร้างสรรค์คอนเทนต์สร้างสรรค์ ได้โดยที่ผู้ชมไม่ต้องออกมาเจอกัน ทำให้ลดความเสี่ยงของโรคติดต่อ และลดโอกาสแพร่กระจายโรคได้อีกด้วย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม จึงขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานคลิปสั้น เข้าร่วมประกวดในหัวข้อ “วิกฤตโควิด ชีวิตต้องเปลี่ยน” เพื่อบอกเล่าเรื่องราวชีวิต และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ผ่านมุมมอง ความคิด และจินตนาการต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ โดยการร่วมเข้าประกวดควรมีข้อกำหนดดังนี้ • ประชาชนทั่วไป...
Social profiles