อเด็คโก้เผย “หัวหน้าแบบไหนที่ ลูกน้องคนไทยอยากทำงานให้”

หัวหน้าเป็นปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้ลูกน้องเลือกที่จะอยู่หรือไปจากองค์กร ฉะนั้นหัวหน้าจึงควรให้ความสำคัญกับการเรียนรู้และปรับตัว เพื่อให้ลูกน้องมีกำลังใจในการทำงาน และสามารถรักษาลูกน้องคนเก่งให้อยู่กับองค์กรไปนาน ๆ

คุณธิดารัตน์ กาญจนวัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนภูมิภาค – ไทยและเวียดนาม กลุ่มบริษัทอเด็คโก้ประเทศไทย กล่าวว่า “ความท้าทายของผู้นำในยุคนี้นอกจากการบริหารงานแล้ว การบริหารคนก็สำคัญไม่แพ้กัน ยิ่งในปัจจุบันที่คนหนุ่มสาวยุค Millennial หรือ เจเนอเรชัน Y และ Z ได้ก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญในองค์กรด้วยแล้ว ผู้นำจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอัพเดทตัวเองอยู่เสมอ ทำตัวให้ทันสมัย เปิดใจกว้างรับความคิดใหม่ ๆ และสนุกกับการเปลี่ยนแปลงของโลก รวมถึงเทรนด์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยี หรือ ด้านการบริหารคน”

จากการสำรวจกับพนักงานในหลายองค์กร หลากเจเนอเรชัน จำนวน 2,076 คน พบว่า คุณสมบัติของหัวหน้าที่ลูกน้องต้องการมากที่สุด คือ “มีความยุติธรรม” โดยส่วนใหญ่หวังให้หัวหน้าให้ความเสมอภาคกับ  ทุกคนในทีม ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง แต่ควรตัดสินคนจากผลงานและความถูกต้อง รองลงมาคือ “สื่อสารชัดเจน” “มีเหตุผล” “ไม่เอาเปรียบลูกน้อง” “ให้เกียรติและรับฟังความคิดเห็นของลูกน้อง” ตามลำดับ

คนรุ่นใหม่อยากทำงานให้กับหัวหน้าที่เคารพลูกน้อง ไม่ก้าวก่ายเรื่องส่วนตัว และเรื่องในครอบครัวของลูกน้องมากจนเกินไป ในการที่จะพัฒนาลูกน้อง หัวหน้าจะต้องอธิบายจุดประสงค์ให้ได้รับรู้ เพื่อไม่ให้เกิดการเข้าใจผิด มีความเข้าใจตรงกัน หัวหน้าควรมีความเด็ดขาด ไม่เปลี่ยนใจ รู้จักการสื่อสาร เพราะจะทำให้ลูกน้องนับถือ และสามารถทำตามสิ่งที่หัวหน้าต้องการได้อย่างมั่นใจ โดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่นั้นเต็มไปด้วยไอเดียใหม่ ๆ และความกระตือรือร้นที่จะเปลี่ยนแปลง ความคิดเห็นจากเด็กรุ่นใหม่อาจจะเป็นสิ่งใหม่สำหรับเราหรือองค์กร แต่อย่าเพิ่งปฏิเสธ ลองฟังสิ่งที่พวกเขานำเสนอเพราะหลายครั้งมุมมองของพวกเขาก็เป็นประโยชน์ สามารถนำมาต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้องค์กรได้ อีกทั้งปัจจุบันก็มีเทคโนโลยีมากมาย ที่จะช่วยลดขั้นตอนและช่วยให้การทำงานง่ายขึ้น ผู้นำต้องพร้อมที่จะเรียนรู้และรู้จักนำเทคโนโลยีมาช่วยเอื้อประโยชน์ในการทำงาน

ปัจจุบันโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป มีแรงงานรุ่นใหม่เข้าสู่โลกแห่งการทำานมากขึ้น ดังนั้น องค์กรควรเตรียมพร้อมในการปรับเปลี่ยนโครงสร้าให้มีลำดับขั้นการบังคับบัญชาลดลง ลดขั้นตอนการสื่อสารระหว่างหัวหน้า และลูกน้องให้มีความรวดเร็ว และชัดเจนมากขึ้น ซึ่งถือเป็นสิ่งหนึ่งที่องค์กรจะสามารถทำได้ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

 

Previous post มหกรรมยิ่งใหญ่ประจำปี “แม็คโคร โฮเรก้า ครั้งที่ 13”
Next post ธูเล่ จัดปั่นหนักลุยเนินนางพญา
Social profiles