ทั้งชิลด์และอิ่มบุญ ไปกับททท.และสถานีวิทยุเสียงสามยอด ในทริปเที่ยวเมืองรอง

สถานีวิทยุเสียงสามยอด กรุงเทพฯ ร่วมกับ คุณปุณยวีร์ ดิษผล นายสถานี ร่วมกับ เทรชเชอร์มารเก็ตติ้ง คุณชดา บูรณะพิมพ์ ผู้จัดการทั่วไป จัดทริปเที่ยวเมืองรอง สานฝัน แบ่งปันน้ำใจ โดยมีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นผู้สนับสนุนหลักและตลอดการเดินทาง ต้องขอบพระคุณ คุณฉัตรชัย ชินคำ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ภายในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำหรับการเดินทางครั้งนี้ นอกจากจะทำงาน CSR แล้วยังได้ทำตามนโยบายภาครัฐ สนับสนุนการเที่ยวเมืองรองและกระจายรายได้สู่เมืองรองอีกด้วย และการจัดกิจกรรมครั้งนี้ยังถือได้ว่าได้รับบุญกันทั้งจากการบริจาคสิ่งของให้ตามชุมชน และสนุกสนานไปกับการท่องเที่ยวเมืองรองอย่างจังหวัดสระแก้ว เพลิดเพลินไปกับปราสาทสด๊กก๊อกธม และยังได้สมุนไพรไทย ยารักษาโรคแผนไทยที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนำกลับไปใช้กันอย่างถ้วนหน้า

เริ่มทริปจุดแรก แวะนมัสการ “หลวงพ่อโสธร” ที่วัดโสธรวรารามวรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดฉะเชิงเทรา ในการแวะครั้งนี้ทางคณะได้เข้านมัสการหลวงพ่อโสธรที่อุโบสถหลังใหม่ ที่ทาง “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช” ได้ทรงปรารภไว้ว่าอุโบสถหลังเก่ามีความคับแคบ จึงได้มีการสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ โดยใช้เทคนิควิศวกรรมสมัยใหม่สร้างขึ้นครอบอุโบสถหลังเดิมโดยไม่ได้เคลื่อนย้ายหลวงพ่อโสธรและพระพุทธรูปทั้ง 18 องค์

หลังจากนั้นที่หมายถัดไปคือ “ปราสาทสด๊กก๊อกธม” ปราสาทขอมที่เป็นโบราณสถานที่ยิ่งใหญ่และสําคัญของจังหวัดสระแก้ว โดยที่ลักษณะปราสาทสร้างขึ้นด้วยหินศิลาแลง ตามลักษณะศิลปะขอมแบบคลัง-บาปวน สร้างเสร็จในคริสต์ศตวรรษที่ 11 ในรัชสมัยพระเจ้าอุทัยทิตยวรมันที่ 2 (Udayadityavarman ll) สิ่งที่มีคุณค่าและสำคัญอย่างยิ่งคือมีการค้นพบหลักศิลาจารึกสด๊กก๊อกธมหลักที่ 2 ซึ่งจดบันทึกเรื่องราวความเป็นมาประวัติศาสตร์ของชนชาติขอม เป็นช่วงระยะเวลานานถึง 200 ปี นับจากรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 (พ.ศ. 1345 – 1393) จนถึงรัชสมัยพระเจ้าอุทัยทิตยวรมันที่ 2

เสร็จสิ้นการเดินตามอารยธรรมขอม ที่หมายต่อไปคือการบริจาคสิ่งของและจตุปัจจัยที่ “ชุมชนมิตรสัมพันธ์” จังหวัดสระแก้ว ทำให้เหล่าคณะได้บุญกุศลกันอย่างถ้วนหน้า “ชุมชนมิตรสัมพันธ์” เป็นชุมชนแออัดและมีผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้อยู่หลายครัวเรือน

ที่หมายสุดท้ายคือเยี่ยมชม “โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร” จังหวัดปราจีนบุรี โรงพยาบาลแห่งนี้แต่เดิมสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับรับเสด็จ “พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” ในวโรกาสเสด็จประพาสเมืองปราจีนบุรีแต่พระองค์ทรงสวรรคตเสียก่อน ตึกหลังนี้จึงใช้รับเสด็จ “พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว” หลังจากนั้นเป็นของพระยาอภัยวงศ์วรเชษฐ (ช่วง อภัยวงศ์) ต่อมาพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ซึ่งเป็นหลานของพระยาอภัยวงศ์วรเชษฐ ได้มอบตึกหลังนี้แก่มณฑลทหารราบที่ 2 ปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์ไว้ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติของกรมศิลปากรและได้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลศูนย์ตั้งแต่ปีพ.ศ 2539 บางส่วนของ “โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร” ได้อนุรักษ์ไว้เป็นที่เก็บอุปกรณ์ สิ่งของ ตำรายา เครื่องใช้บางส่วนในอดีตและเป็นแหล่งค้นคว้าสมุนไพรไทย ยารักษาโรคแผนไทยในปัจจุบันอีกด้วย

    ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนหลัก คุณฉัตรชัย ชินคำ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ภายในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Previous post สงกรานต์เมษา ผ้าขาวม้า สยามสนุก
Next post มหัศจรรย์โขงนที สะบายดีนครพนม
Social profiles