สสว.เปิดตัวผู้ประกอบการ 154 รายจากโครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) แถลงความสำเร็จโครงการ SME Provincial Champions พร้อมเปิดตัวผู้ประกอบการ 154 รายจากโครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) ที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศมาออกร้านแสดงผลงานและจำหน่ายสินค้าภายใต้สโลแกน ช้อบ กิน เที่ยว ครบที่เดียว 77 จังหวัด ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ปทุมธานี ระว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน โดยในงานมีกิจกรรมหลักที่น่าสนใจประกอบด้วย การออกร้านแสดงสินค้าของผู้ประกอบการ การเสวนาเทคนิคการทำธุรกิจในยุค 4.0 การเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบกับตัวแทนจากห้างสรรพสินค้าและโมเดิลเทรดรายใหญ่

โครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) เป็นโครงการที่เกิดจากนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อน SMEs ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นแรงผลักดันเศรษฐกิจให้เกิดความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมาตั้งแต่ปี 2558 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เป็นปีที่ 4  โดยในปี 2561 มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกทั้งสิ้น 1,063 ราย ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 462 ราย (จังหวัดละ 6 ราย) จากนั้นเข้าสู่กระบวนการ ได้แก่

  • การฝึกอบรมและประเมินตนเอง เพื่อจัดทำแผนการพัฒนาในการก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ทั้งนี้ ผลของการประเมินตนเองชี้ให้เห็นว่า ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการกว่าร้อยละ 60 % มีความต้องการที่จะปรับปรุง ด้านการตลาด รองลงมาคือต้องการปรับปรุงด้านการผลิต นอกจากนั้นส่วนใหญ่ต้องการปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้น่าสนใจสูงถึงร้อยละ 70 จึงนำไปสู่การจัดทำแผนการพัฒนาและการดำเนินงานในขั้นต่อไป นั่นคือ
  • การให้คำปรึกษาแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแผนการพัฒนาของผู้ประกอบการแต่ละราย อาทิ ด้านการตลาด การผลิต ตลอดจน การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ โดยประยุกต์ใช้นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์และอัตลักษณ์ท้องถิ่น
  • การโค้ชชิ่ง (Coaching) โดยนักธุรกิจหรือผู้เชี่ยวชาญ ให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อปลดล็อค ข้อจำกัด และผลักดันตัวเองเข้าสู่เป้าหมายที่ต้องการ

กระบวนการเหล่านี้ จะมีการเชื่อมโยงนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และอัตลักษณ์ของท้องถิ่น สู่การผลิตสินค้าหรือบริการที่เป็นเอกลักษณ์ และมีคุณภาพ เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค ตลอดจนเป็นพลังช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

นายสุวรรณชัย กล่าวอีกว่า ภายหลังการพัฒนาทั้ง 462 ราย ได้มีการคัดเลือกผู้ประกอบการ ให้เหลือจังหวัดละ 2 ราย รวม 154 ราย ซึ่งถือเป็นตัวแทนของ SME ในภูมิภาค เพื่อมาออกร้านแสดงและจำหน่ายสินค้า ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ปทุมธานี ระว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน 2561 อาทิ

  • ผ้าบาติก จากหจก.วาริชกระบี่บาติก จ.กระบี่ ที่ผสานเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์กับการเขียนลายผ้าบาติกที่เป็นเอกลักษณ์   
  • ขนมโบว์ไส้ปลา แบรนด์อิสตานา จากจ.ปัตตานี ขนมหวานที่สืบทอดมาจากของว่างสูตรวังยะหริ่งที่ตกทอดต่อมายังเจ้าของในปัจจุบัน ที่ปรับเปลี่ยนมาเป็นของว่างที่ลดน้ำมันลงจนเหมาะกับคนที่รักสุขภาพ
  • ส้มสายน้ำผึ้งออร์แกนิคอบแห้งจากบ้านฉัน ณ ฝาง จ.เชียงใหม่ ส้มสายน้ำผึ้งอบแห้งรายแรกของประเทศไทยที่ไม่มีการเติมน้ำตาล อีกทางเลือกของคนที่ชอบผลไม้อบแห้งรสธรรมชาติ
  • ผ้าไหมบาติก จากร้านฅญาบาติก จ.นครราชสีมา ทางเลือกของคนรุ่นใหม่ที่อยากใช้ผ้าไหมตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนเมือง ด้วยผ้าไหมเขียนลายบาติคที่มีให้เลือกทั้งผ้าผืน และเสื้อผ้าสำเร็จรูป
  • ก๋วยจั๊บญวนพร้อมรับประทาน ร้านคุณอุ๊ จ.อุบลราชธานี ก๋วยจั๊บญวนต้นตำรับที่นำมาพัฒนาเป็นก๋วยจับณวนแช่แข็ง ที่เพียงแค่ละลายน้ำแข็งและอุ่นร้อนก็สามารถรับประทานได้ทุที่ ทุกเวลา
  • เครื่องสำอางจากส้มมะปี๊ด แรบบิทจันท์ (Rabbit Chan) จ.จันทบุรี เครื่องสำอางจากสารสกัดส้มมะปี๊ดออแกนนิค สมุนไพรท้องถิ่นจันทบุรี ตอบสนองคนรุ่นใหม่ที่ต้องการสวยใสด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ
  • มะพร้าวกะทิพร้อมรับประทานในถุงสูญญากาศ จาก หจก.ทับสะแก ซีเล็ค จ.ประจวบคีรีขันธ์ มะพร้าวกะทิจากแหล่งผลิตที่ได้รับรอง GAP และดินแดนที่มีการปลูกมะพร้าวมากที่สุดในประเทศไทย มะพร้าวที่สั่งซื้อได้ทางออนไลน์

โอกาสนี้ สสว. ขอเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจ ได้มา ช้อป กิน เที่ยว ครบที่เดียว 77 จังหวัด ในงาน SME Provincial Champions Fair ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2561 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ปทุมธานี และสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและเยี่ยมชม สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) ได้ทาง www.provincialchamp.com

Social profiles