บริดจสโตน มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

มร.ฮิเดยูกิ ทาเคดะ (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานจากกลุ่มบริษัทในเครือบริดจสโตนประเทศไทยมอบเงินบริจาคจำนวน 250,000 บาท ให้แก่มูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยมี พญ.ศราวรรณ บุญลิขิต (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้แทนจากมูลนิธิฯเป็นผู้รับมอบ โดยเงิน ที่ใช้ในการสนับสนุนเป็นเงินที่ได้มาจากการระดมทุนจากพนักงานบริดจสโตนผ่านกิจกรรม “BS-FIT” กิจกรรมที่ส่งเสริมให้พนักงานเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย (วิ่ง,ปั่นจักรยาน, ว่ายน้ำ เป็นต้น) พร้อมทำประโยชน์เพื่อสังคม ภายใต้แนวคิด “สุขภาพดี ชีวิตดี สังคมดี” โดยการออกกำลังกายของพนักงานจะเปลี่ยนเป็นยอดเงินบริจาครวมเพื่อตอบแทนสู่สังคม (ตัวอย่าง การวิ่ง 2.5 กม. จะเปลี่ยนเป็นเงินบริจาค  1 บาท) ซึ่งได้รับผลตอบรับจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี เมื่อเร็วๆ นี้

Social profiles