เยี่ยมชมงานกลุ่มผ้าทอมือ บ้านหนองขาว จ.กาญจนบุรี สร้างรายได้เสริม

6นางรักใจ กาญจนะวีระ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์การ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย นำคณะนักประชาสัมพันธ์ของกรมการพัฒนาชุมชนที่ได้รับรางวัลนักประชาสัมพันธ์ดีเด่น ประจำปี 2558 หรือ พีอาร์อวอร์ด ทุกเขตทั่วประเทศ มาศึกษาดูงานในพื้นที่ จังหวัดกาญจนบุรี ณ น้ำใสรีสอร์ท พร้อมเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกลุ่มผ้าทอมือบ้านหนองขาว ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีทั้งชาวบ้าน และเยาวชนกำลังทอผ้าหลากหลายลวดลาย หลากหลายสีสันด้วย

8

นางอารีรัตน์ พฤฑฒิกุล ประธานกลุ่มผ้าทอมือบ้านหนองขาว ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี กล่าวถึงที่มาและจุดเด่นของผ้าขาวม้าร้อยสีของจังหวัดกาญจนบุรี ว่า มีลวดลายที่โดดเด่น สวยงาม สีสันสดใส ไม่ตก และลวดลายแปลก ไม่เหมือนกับที่มีอยู่ในท้องตลาด เป็นลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เรียกว่า ลายตาจัก ซึ่งเป็นลายผ้าที่มียกลายผ้าตลอดพื้น ทำให้ผ้าขาวม้าลายตาจักของบ้านหนองขาว มีราคาสูงกว่าลายทั่วๆไปและเป็นที่ ต้องการของตลาดอย่างมาก พร้อมกล่าวว่าในกลุ่มทอผ้า มีสมาชิกกว่า 70 คน ซึ่งเป็นทั้งผู้ที่มีอายุมาก กลุ่มเยาวชน หรือแม่บ้าน ที่ต้องการมีงานทำ และหารายได้เสริมให้กับครอบครัวซึ่งสมาชิกของกลุ่มจะ มีรายได้เสริมวันละประมาณ 300 บาท ทำให้ทุกวันนี้มีชีวิต12ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ส่วนจังหวัดที่มีการสั่งสินค้าของกลุ่มมีหลายจังหวัด ทั้ง จังหวัดราชบุรี พิษณุโลก นครสวรรค์ นครศรีธรรมราช ยะลา เพชรบุรี และกรุงเทพมหานคร ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับทางกลุ่มถึงปีละประมาณกว่าล้านบาท นอกจากนี้ทางกลุ่มยังได้มีการนำผ้าทอไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ประเภท อื่นๆ เพื่อสร้างรายได้เพิ่มอีกด้วย อาทิ กระเป๋า รองเท้า กรอบแว่นตา และผ้าพันคอ ไว้ใช้ในช่วงฤดูหนาวอีกด้วย พร้อมกันนี้ ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี สามารถมาเลือกชมและซื้อสินค้าดี มีคุณภาพ ได้ที่กลุ่มทอผ้า “ผ้าขาวม้าร้อยสี” ที่บ้านหนองขาว จังหวัดกาญจนบุรี

7นายสุชาติ ภัคพาณิชย์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า เป็นกลุ่มทอผ้าทอมือ กลุ่มผ้าขาวม้าร้อยสี ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีผู้มาศึกษาดูงานเป็นจำนวนมาก เนื่องจากหมู่บ้านหนองขาว เป็นหมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว หรือ หมู่บ้าน ovc ซึ่งในพื้นที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น อาทิ ไหว้พระ 9 วัดของอำเภอหนองขาว เป็นต้น ส่วนผ้าขาวม้าร้อยสีนั้น เป็นสินค้าโอทอปของอำเภอท่าม่วง รวมทั้ง มีความโดดเด่นในตัวผลิตภัณฑ์ มีสีสันสดใส สีไม่ตก ใช้ได้นาน โดยกลุ่มผ้าทอผ้าในพื้นที่มีประมาณ 5-6 กลุ่ม โดยผู้ที่ทอผ้าส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านในพื้นที่หนองขาว แล้วนำมาส่งที่กลุ่มทอผ้าขาวม้าร้อยสี ส่วนการส่งเสริมให้การสนับสนุนนั้นมีหลายส่วนให้การสนับสนุนในเรื่องการฝึกอาชีพ โดยในส่วนของ พช.สนับสนุนในเรื่องการให้องค์ความรู้ต่างๆ รวมทั้งสนับสนุนด้านการตลาดด้วย

นายสมปอง เจิมกรุง พัฒนาการอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า กลุ่มโอทอปในพื้นที่บ้านหนองขาว มีการถ่ายทอดไปสู่รุ่นลูกหลาน และยังเป็นหลักสูตรสอนนักเรียนด้วย นอกจากนี้ยังมีกลุ่มนักเรียน นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยมาศึกษางานเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม ซึ่งมีสัมพันธ์กับเรื่องสินค้าเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเพิ่มทางด้านการตลาดอีกทางหนึ่งด้วย จึงถือเป็นศูนย์เรียนรู้ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในพื้นที่ด้วย

11

กรมการพัฒนาชุมชุนและนักประชาสัมพันธ์ทุกเขตทุกจังหวัดทั่วประเทศต้องมีการประสานงานร่วมกันกับสื่อมวลชนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทุกแขนงให้สอดคล้องกันและสามารถนำไปเผยแพร่สิ่งที่ดีและให้ความรู้แก่ประชาชนต่อไป

Previous post กดนิ้วมือ ช่วยบริหารสมอง
Next post ชวนชมทุ่ง “โคเชีย-KOCHIA” พืชมหัศจรรย์แห่งฤดูใบไม้ร่วง ที่ จ.อิบารากิ ญี่ปุ่น
Social profiles