กสอ. จับมือ เดลต้า แถลงผลพร้อมมอบทุน (Angel Fund for Startup) สนับสนุนธุรกิจผู้ประกอบการ Startup

Read Time:3 Minute, 13 Second

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) จับมือบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) แถลงผลสำเร็จพร้อมมอบเงินทุนการสนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจ กิจกรรมแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ (Angel Fund  for Startup) กิจกรรมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีโมเดลธุรกิจ ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและสามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ได้ และได้ดำเนินกิจกรรมตั้งแต่ปี 2559 ถึงปัจจุบัน รวม 4 ปี อย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งสิ้นจำนวน 650 ทีม ผ่านการคัดเลือก จำนวน 174 ทีม และได้รับทุนสนับสนุนจากเดลต้าฯ จำนวน 122 ทีม สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านเศรษฐกิจกว่า 450 ล้านบาท

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์  อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า ในปี 2562 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ร่วมกับบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการ Delta-Angel Fund for Startup ภายใต้แนวคิด Industrial Automation และ Energy and Water Management Technology โดยได้คัดเลือกผู้ประกอบการ Startup เข้าร่วมโครงการ รวม 51 ทีม จากผู้สมัคร 108 ทีม ให้เข้ารับการอบรมเติมเต็มไอเดีย เพื่อการวางแผนธุรกิจ สร้างประสบการณ์การนำเสนอแนวคิดแผนธุรกิจต่อเจ้าของแหล่งทุนผ่านการอบรม Business Camp / Design Sprint / Pitching และศึกษาดูงาน รวมระยะเวลา 12 วัน และผลจากการนำเสนอแนวคิดธุรกิจ (Pitching) มีผู้ประกอบการ Startup ได้รับการสนับสนุนทุน Angel Fund เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจ รวม 27 ทีม รวมทุนสนับสนุนทั้งสิ้น 2,900,000 บาท นอกจากนี้ ยังมีการมอบทุนสนับสนุน (Extra Seed Fund) ให้แก่ ผู้ประกอบการ Angel Fund รุ่นที่ 1-4 ที่มีโอกาสเติบโตทางธุรกิจอีก 5 ทีม ทุนสนับสนุน 1,000,000 บาท  

นอกจากจะดำเนินโครงการฯ หลักอย่างต่อเนื่องแล้ว นั้น  ในปีนี้ยังมีกิจกรรมเพิ่มเติมคือการจัดรวมรุ่น Delta-Angel Fund season รุ่นที่ 1-4 เพื่อเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนความรู้ แบ่งปันประสบการณ์สร้างเครือข่ายขยายพันธมิตรธุรกิจ ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี โดยเกิดการช่วยเหลือระหว่างเพื่อนสมาชิกที่มีโมเดลธุรกิจคล้ายกัน รวมกลุ่มต่อยอดเป็นธุรกิจใหม่ แลกเปลี่ยนเชื่อมโยงเจรจาธุรกิจ ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจภายในกิจกรรมกว่า 48 ล้านบาท  อีกทั้งยังต่อยอดกิจกรรม โดยเปิดโอกาสให้นำเสนอแผนธุรกิจ (Pitching) ผู้ให้ทุนหลักต่อแหล่งทุนอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมกว่า 11 หน่วยงาน จะส่งเสริมให้เกิดธุรกิจใหม่ จากบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ และต่อขยายผู้ประกอบการธุรกิจใหม่ หรือ Startup ซึ่งเป็นฟันเฟืองหลักสำคัญ ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของไทยให้เติบโตต่อไปได้

อธิบดีกรมส่งเสริมฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า “จากการดำเนินโครงการ Angel Fund for Startup  ตั้งแต่ปี 2559 ถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 4 ปี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 650 ทีม ผ่านการคัดเลือก จำนวน 174 ทีม และได้รับทุนสนับสนุนจากเดลต้าฯ จำนวน 122 ทีม สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจกว่า 450 ล้านบาท และผลจากการติดตามความก้าวหน้าผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ ตลอดระยะเวลาทั้ง 4 ปี ทำให้ได้ Success Case มาจำนวน 7 ราย ซึ่งก่อให้เกิดมูลค่ายอดขายที่เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 320 บาท จากการนำเงินทุนไปพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีต่อยอดความรู้เพื่อยกระดับธุรกิจให้แข่งขันได้และทัดเทียมกับสากล

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มุ่งหวังที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง และเร่งผลักดันให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ประกอบการ  นอกจากนี้ยังช่วยสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวหน้าต่อไป

Previous post เที่ยวเพชรบูรณ์ 3 วัน 2 คืน เสน่ห์เมืองรองที่ต้องมนต์ EP 1
Next post แม็กกี้ จับมือ บิ๊กซี จัดเวิร์คช็อป “Maggi Cooking Club with BigC Big Kitchen” พร้อมเปิดตัว “Maggi All-in-one” ซอสผัดสำเร็จรูปปรุงครบรสในขวดเดียว
Social profiles