ตามรอยพิพัฒน์ อัศจรรย์แห่งขุนเขา ชวนกันแอ่วดอย ตามรอยพ่อหลวง

0 0
Read Time:4 Minute, 59 Second

ถ้าหากจะพูดถึงภูเขาสูง อากาศหนาวเย็นตลอดปี คงจะหนีไม่พ้นจังหวัดเชียงใหม่ เพราะเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวตามดอยสูง นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของโครงการหลวงในหลายพื้นที่บนยอดดอย ยิ่งปีนี้จังหวัดเชียงใหม่อยู่ในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย จึงทำให้อากาศบนยอดดอยยังคงหนาวเย็นสบายหมอกพัดโชยอยู่เหนือยอดเขา รวมถึงความสวยงามของไม้ดอกหลากหลายชนิด ที่ออกดอกเบ่งบานสะพรั่ง แต่งแต้มสีสันให้แหล่งท่องเที่ยวบนดอยสูงแลดูสวยงาม จนเป็นที่ประทับใจของผู้ที่ได้มีโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยือน

สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ ตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ราษฎรที่อาศัยบนพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงและเผ่าม้ง ซึ่งบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ ทำไร่เลื่อนลอย ปลูกข้าว, ไร่ข้าวโพดและฝิ่น ส่งผลให้ป่าที่เคยสมบูรณ์กลายสภาพมาเป็นป่าเสื่อมโทรม

สำหรับความเป็นมาของสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชประสงค์ที่จะช่วยเหลือชาวเขาเหล่านั้น ให้มีพื้นที่ทำกินเป็นหลักแหล่ง และได้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้ทางด้านการเกษตรแผนใหม่ ปรับปรุงฐานะความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ด้วยการหันมาทำการเกษตรแบบถาวร อันเป็นที่มาของการจัดตั้ง “สถานีวิจัยโครงการหลวงอินทนนท์” ในปี พ.ศ.2522 ณ บริเวณบ้านขุนกลาง เพื่อเป็นสถานีวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงอีกแห่งหนึ่ง ดำเนินงานวิจัยด้านไม้ดอก ไม้ประดับ พืชผัก และไม้ผล รวมทั้งถ่ายทอดผลงานวิจัย ไปสู่การส่งเสริมให้เป็นรายได้ของครอบครัวเกษตรกรทั้งชาวกะเหรี่ยงและชาวม้ง ในหมู่บ้านรอบ ๆ สถานีฯ พร้อมกับการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานพัฒนาด้านสังคมและการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธารแลทรงโปรดให้เป็น “สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์” ในปี พ.ศ.2550 ที่ผ่านมา

02สำหรับนายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ของการเดินทาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ จึงร่วมรณรงค์ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่โครงการหลวงซึ่งใช้ชื่อโครงการว่า “ตามรอยพิพัฒน์ อัศจรรย์แห่งขุนเขา” นับได้ว่าเป็นการปลุกกระแสใหม่ในมิติการท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้ ทั้งการเกษตร การรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนท่องเที่ยววิถีชุมชนในท้องถิ่น โดยเฉพาะองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ต่อพระพสกนิกรของพระองค์ ที่ได้ทรงมีพระราชดำริในการก่อตั้งโครงการหลวงมากมายหลายโครงการบนดอยสูง ซึ่งในความหมายของคำว่า ตามรอยพิพัฒน์20151202_111156นั้นเป็นการแนะนำแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ ที่ได้มีการพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้ สำหรับในเชิงการท่องเที่ยวนั้น จะเห็นได้ว่าส่งผลดีต่อประชาชนในพื้นที่ และมีโครงการหลวงหลายแห่งที่ได้รับความนิยม จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยสัดส่วนของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังจังหวัดเชียงใหม่นั้น ชาวยุโรปยังคงเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นอันดับต้น ๆ โดยคิดเป็นชาวยุโรปมากถึง 60% จีน 20% ที่เหลือ 20 % นอกนั้นเป็นชาวมาเลเซีย, อินเดีย อินโดนีเซียตามลำดับ แต่ถ้าหากอยู่ในช่วงเทศกาลถึงแม้ว่าจังหวัดเชียงใหม่ จะมีโรงแรมรีสอรท์ที่พักมากมายก็ต้องบอกว่าควรจะจองที่พักมาก่อนล่วงหน้า สำหรับการเกิดขึ้นของโครงการในครั้งนี้ เพื่อที่จะเปิดมุมมองใหม่ผ่านการท่องเที่ยวที่จะเกิดการเดินทางมาท่องเที่ยวได้ด้วยตนเอง ทาง ททท.สำนักงานเชียงใหม่ ยังได้จัดทำคู่มือแนะนำเส้นทางท่องเที่ยว”ตามรอยพิพัฒน์ อัศจรรย์แห่งขุนเขา” ใน 6 เส้นทาง เพื่อนักท่องเที่ยวจะได้สะดวกต่อการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่อีกด้วย

 

นายสมชาย เขียวแดง ผู้อำนวยการสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่มีอุณหภูมิเหมาะสม มีธรรมชาติที่งดงาม และยังเป็นพื้นที่ ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ที่มีความเป็นอยู่ลำบาก ยากจน ขาดคุณภาพชีวิตที่ดี พระองค์ได้ทรงก่อตั้ง “โครงการหลวง” ขึ้นในปี พ.ศ. 2512 โดยมี หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี เป็นผู้รับสนองพระราชโองการในตำแหน่งผู้อำนวยการ โดยปัจจุบันมีโครงการหลวงตามพระราชดำริในจังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ใกล้เคียงมากกว่า 20 แห่ง ซึ่งทั้งหมดมีบทบาทในการช่วยเหลือประชาชน แต่อีกบทบาทในงานโครงการหลวงยังมีส่วนในการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยจะเห็นได้จากโครงการหลวงหลายแห่ง ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปเที่ยวชมในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ดังนั้นวันนี้เราจึงร่วมมือกับททท.สำนักงานเชียงใหม่จัดงานโครงการ “ตามรอยพิพัฒน์ อัศจรรย์แห่งขุนเขา ชวนกันแอ่วดอย ตามรอยพ่อหลวง” ขึ้น

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ จึงอยากจะใคร่ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาแอ่วดอย สัมผัสอากาศหนาว ชมนางพญาเสือโคร่ง ในโครงการ “ตามรอยพิพัฒน์ อัศจรรย์แห่งขุนเขา ชวนกันแอ่วดอย ตามรอยพ่อหลวง” โดยมี 6 เส้นทาง ดังต่อไปนี้

เส้นทางที่ 1. ชวนกันแอ่วดอย ตามรอยพ่อหลวง “เส้นทางอ่างขาง เชียงดาว ห้วยลึก”
เส้นทางที่ 2. ชวนกันแอ่วดอย ตามรอยพ่อหลวง “เส้นทางจอมทอง อินทนนท์ แม่แจ่ม”
เส้นทางที่ 3. ชวนกันแอ่วดอย ตามรอยพ่อหลวง “เส้นทางแม่โถห้วยต้ม”(ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ)”
เส้นทางที่ 4. ชวนกันแอ่วดอย ตามรอยพ่อหลวง “เส้นทางแม่ริม สะเมิง”(ศุนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย สวนพฤกษศาตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ปางดะ)
เส้นทางที่ 5. ชวนกันแอ่วดอย ตามรอยพ่อหลวง “เส้นทางวัดจันทร์ กัลป์ยาณิวัฒนา”(ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์)
เส้นทางที่ 6. ชวนกันแอ่วดอย ตามรอยพ่อหลวง “เส้นทางห้วยฮ่องไคร้ ตีนตก”

นักท่องเที่ยวสามารถสอบถามรายละเอียดการเดินทาง และข้อมูลท่องเที่ยว ”ตามรอยพิพัฒน์ อัศจรรย์แห่งขุนเขา ชวนกันแอ่วดอย ตามรอยพ่อหลวง” ได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)สำนักงานเชียงใหม่ โทร.๐๕๓-๒๔๘๖๐๔-๕ ทุกวัน ในเวลาราชการ

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการเดินทางในครั้งนี้
– การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่
– สุเทพ พวงมะโหด เรื่องและภาพ

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Previous post สังเกตโรคร้ายด้วยตนเอง…เริ่มวันนี้ ก่อนจะสายเกินแก้
Next post วันแห่งความรักอันยิ่งใหญ่…ที่สุดนราธิวาส ที่รักฮาลา-บาลา
Social profiles