สศศ. ร่วมกับ มทร.ธัญบุรี จัดเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “ความสำคัญของหลักสูตรทักษะชีวิต สำหรับเด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาส”

Read Time:44 Second

รองศาสตราจารย์ ดร.กล้าหาญ ณ.น่าน คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “ความสำคัญของหลักสูตรทักษะชีวิต สำหรับเด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาส”โดยความร่วมมือจาก สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน Human and Business Development คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี เพื่อนำเสนอแนวคิดและความสำคัญของทักษะชีวิตในบริบทของสภาพแวดล้อมในยุคดิจิทัล แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะชีวิตที่จำเป็นและเหมาะสม และเพื่อเป็นแนวทางให้กับคุณครูในกาบูรณาการหลักสูตรทักษะชีวิตกับการสอนสำหรับนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ และนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการ ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี

Previous post ยูดี ทรัคส์ ประเทศไทย เร่งขยายเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่ให้บริการทั่วประเทศ
Next post ฮีโน่จัดงาน ล้านกิโล ล้านรอยยิ้ม Million Km. Million Smiles มอบรางวัลให้กับผู้ใช้รถบรรทุกฮีโน่ครบ 1 ล้านกิโลเมตร โดยไม่ผ่านการยกเครื่อง
Social profiles