กรมการท่องเที่ยวจัดกิจกรรมปลูกป่า เยี่ยมชมโฮมสเตย์ กระจายรายได้สู่เมืองรอง

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมพลจิตอาสา 50 คน ร่วมปลูกป่าชุมชนในกิจกรรม “เพิ่มพื้นที่สีเขียว ปลูกหัวใจอนุรักษ์ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี”

หวังสร้างจิตสำนึกให้เห็นความสำคัญของป่า พลิกฟื้นผืนป่า พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ยั่งยืน โดยมี นางสาววันทนา แจ้งประจักษ์ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานเปิดงาน ในวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 เวลา 07.00 – 16.00 น. ณ ชุมชนบ้านถ้ำเสือ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี


​​นางสาววันทนา แจ้งประจักษ์ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะไม่เพียงแค่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย์ในทุกด้าน แต่ยังส่งผลต่อการท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยพิบัติทางธรรมชาติ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว และส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว ที่ผ่านมา ประเทศไทยของเรามีข่าวบุกรุกทำลายป่าเพิ่มมากขึ้น

ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมในหลายพื้นที่ ไม่เว้นแม้แต่จังหวัดเพชรบุรี ที่มีการบุกรุกพื้นที่ป่าสมบูรณ์ เปิดพื้นที่ป่า เมื่อเข้าฤดูฝนเกิดฝนตกหนัก น้ำป่าไหลหลาก ป่าจึงไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้ ส่งผลให้เกิดปัญหาอุทกภัยตามมา เพื่อเป็นการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ให้ยั่งยืน รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล กรมการท่องเที่ยวจึงจัดกิจกรรม “เพิ่มพื้นที่สีเขียว ปลูกหัวใจอนุรักษ์ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี” ขึ้น


โดยกิจกรรมในครั้งนี้ กรมการท่องเที่ยวได้เปิดรับสมัครจิตอาสาร่วมปลูกป่าด้วยกัน จำนวนทั้งสิ้น 50 คน แบ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมการท่องเที่ยว จำนวน 10 คน นักท่องเที่ยวหรือประชาชนทั่วไป จำนวน 10 คน สื่อมวลชน จำนวน 10 คน และประชาชนจิตอาสาในชุมชนบ้านถ้ำเสือ จำนวน 20 คน ร่วมทำกิจกรรมเชิงอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวชุมชน โดยหวังสร้างจิตสำนึกให้เห็นความสำคัญของป่า พลิกฟื้นผืนป่า และร่วมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ยั่งยืนต่อไป

Previous post ไทยบริดจสโตน ชวนเยาวชนนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ร่วมประกวดหัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง” “Innovation for Smart Mobility”
Next post AKIE บริษัทจัดจำหน่ายสินค้าออนไลน์เวียดนาม ขยายฐานสู่ประเทศไทย
Social profiles