เตรียมพบกับงาน “มหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการ” 14 – 15 ธันวาคมนี้ ที่อิมแพ็คเมืองทองธานี

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการ” โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล โดยมีร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และประธานคณะกรรมการจัดงาน “มหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการ” เป็นประธานการแถลงข่าว ในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตึกนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แยกตึกชัย ถนนราชวิถี กรุงเทพฯ

สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เล็งเห็นถึงศักยภาพในการประกอบอาชีพของคนพิการ และเป็นการสร้างโอกาสและส่งเสริมอาชีพให้คนพิการทั่วประเทศ ได้นำผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ จึงจัดโครงการ “มหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการ” โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล ซึ่งจะจัดในวันเสาร์ที่ 14 และวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี (ฮอลล์ 7-8)

ปัจจุบันมีคนพิการเป็นจำนวนมาก ที่มีความพยายาม และมีศักยภาพในการประกอบอาชีพ สามารถผลิตงานฝีมือต่าง ๆ ได้อย่างดีเยี่ยม แต่มีปัญหาเรื่องการตลาดเนื่องจากยังไม่มีช่องทาง หรือพื่นที่ในการจัดจำหน่าย สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จึงกำหนดจัดงาน“มหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการทุกภูมิภาคทั่วประเทศที่มีความสามารถ มีศักยภาพในการจัดทำผลิตภัณฑ์งานฝีมือ หรือผลิตภัณฑ์สินค้าด้านการเกษตร ตลอดจนคนพิการที่มีความสามารถทางอาชีพด้านต่าง ๆ ได้มีพื้นที่ในการแสดงสินค้า และจำหน่าย เพื่อเป็นการขยายช่องทางการตลาด และเกิดการรวมกลุ่มผู้ประกอบการคนพิการที่มีศักยภาพภายใต้กิจกรรมที่หลากหลาย และกระตุ้นการบูรณาการร่วมกันระหว่างองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการขับเคลื่อนการพัฒนา และส่งเสริมด้านอาชีพ ให้คนพิการอย่างยั่งยืน และเป็นจุดศูนย์รวมให้คนพิการทั่วประเทศ ได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านการประกอบอาชีพซึ่งกันและกัน พร้อมแสดงทักษะด้านอาชีพให้บุคคลทั่วไปได้รับรู้ และมีเจตคติที่ดีต่อคนพิการ ส่งเสริมให้คนพิการมีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม โดยงานในครั้งนี้มีคนพิการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าเป็นจำนวนมาก รวมทั้งมีให้คำปรึกษาแนะนำ อาทิ การต่ออายุบัตรประจำตัวคนพิการ, การให้บริการการกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, การให้คำปรึกษาด้านสิทธิและสวัสดิการ , บริการสงเคราะห์ช่วยเหลือคนพิการ หรืออุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ เป็นต้น


กิจกรรมในการจัดงาน “มหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการ” ได้แก่

1.การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์/สินค้าจัดทำโดยคนพิการ

2.การออกร้านจำหน่ายอาหารโดยคนพิการ

3.การสาธิตการจัดทำผลิตภัณฑ์ และการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมของคนพิการ

4.การจัดบรรยาย / ทอล์คโชว์เกี่ยวกับคนพิการที่ประสบความสำเร็จด้านอาชีพ

5.การจัดกิจกรรมการแสดงความสามารถทางด้านอาชีพของคนพิการ

6.การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพคนพิการ

7.การให้บริการนวดเพื่อสุขภาพ และการพยากรณ์ดวงชะตาโดยคนพิการทางการเห็น

8.การเชิญหน่วยงาน / สถาบันต่างๆ จัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้คนพิการ / และผู้ร่วมงานที่สนใจ

Previous post มูลนิธิเอสซีจี จัดกิจกรรม Trail for Heroes ระดมนักวิ่งทั่วประเทศ ช่วยเหลือผู้พิทักษ์ป่า
Next post ‘ออมนิมีท’ โปรตีนพืชอเนกประสงค์ เปิดตัวในไทยรุกตลาดอาหารคนรักสุขภาพ
Social profiles