นับถอยหลังลุ้นคาร์ออฟเดอร์เยียร์ คัด 12 รถยนต์ 24 มอเตอร์ไซค์เข้ารอบชิง 

Read Time:4 Minute, 30 Second

รางวัลรถยนต์และรถจักรยานยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี 2022 ของสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย เดินหน้าคัดเลือกรถยนต์ 12 รุ่น และรถจักรยายนต์ 24 รุ่น ผ่านเกณฑ์เข้าสู่กระบวนการพิจารณาคัดเลือก นายวชิระ เรืองมาลัย นายกสมาคมฯ ฝากถึงสมาชิกใช้สิทธิพิจารณาตัดสินรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ที่มีคุณสมบัติโดดเด่น ส่งเข้าสนามทดสอบเพื่อตัดสินในรอบชิง 3 พ.ย.นี้

ที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทยเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565พิจารณการจัดงานมอบรางวัลรถยนต์และรถจักรยานยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี 2022 หรือ Thailand Car & Motorcycle Of The Year 2022 โดยมอบหมายให้นายสุรมิส เจริญงาม ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการจัดงานฯ จัดทำรายชื่อรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ที่เปิดตัวตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 และผ่านเกณฑ์การพิจารณาของเงื่อนไข ส่งให้สมาชิกกว่า 300 คน โหวตคัดเลือกรถยนต์ที่เหมาะสมเข้าสู่การทดสอบภาคสนาม ในการตัดสินรอบสุดท้าย และจัดงานมอบรางวัลดังกล่าวในวันที่ 24 พฤศจิกายนศกนี้

นายสุรมิส เจริญงาม อุปนายกสมาคมผู้สื่อช่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการคัดเลือกและตัดสินรถยนต์และรถจักรยานยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี 2022 เปิดเผยว่า มีรถยนต์ที่เปิดตัวและจำหน่ายในประเทศมากกว่า 40 รุ่น และรถจักรยานยนต์กว่า 100 รุ่นในช่วงเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ทั้งรถยนต์รุ่นใหม่และรุ่นไมเนอร์เชนจ์ และการคัดเลือกรางวัลรถยนต์และรถจักรยานยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี 2022 ของสมาคมฯ ต้องคัดเลือกตามข้อกำหนดที่ตั้งขึ้น ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่ใช้คัดเลือกและตัดสินมาตรฐานสากล เช่นเดียวกับรางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมของยุโรป และญี่ปุ่น

ขณะนี้คณะอุนกรรมการ ได้เลือกรถยนต์จำนวน 12 รุ่น และรถจักรยานยนต์ 24 รุ่น เพื่อส่งให้สมาชิกสมาคม ได้ใช้สิทธิในการพิจารณาเลือกจำนวนครึ่งหนึ่ง จากทั้งหมดเข้าสู่รอบการทดสอบ และให้คะแนนภาคสนามในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 หลังจากนั้นคะแนนที่ได้รับจากการทดสอบนี้จะถูกนำเก็บไว้ในที่ปลอดภัย 

หลังจากนี้คะแนนทั้งหมดจะถูกนำมารวบรวม และประกาศ รถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ได้คะแนนสูงสุด เป็นรถยนต์และรถจักรยานยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี 2022 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งการจัดงานมอบรางวัลจะแจ้งเวลาและสถานที่ในเร็วๆ นี้

รายนามที่ปรึกษาคณะกรรมการตัดสินรถยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี 2565 (THAILAND CAR OF THE YEAR 2022)

1. ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา  ​​ประธานที่ปรึกษา​​

2. นายขวัญชัย ปภัสร์พงษ์​​ที่ปรึกษา

3. นายจรวย  ขันมณี​​ที่ปรึกษา

4. นายจาตุรนต์ โกมลมิศร์​​ที่ปรึกษา

5. นายอโณทัย เอี่ยมลำเนา​​ที่ปรึกษา

6. นายพัฒนเดช อาสาสรรพกิจ​​ที่ปรึกษา​​​

7. ดร. สฤษฎเกียรติ แจ่มสมบูรณ์​ที่ปรึกษา

​​​8. นายวัชระ ธรรมศรี​​ที่ปรึกษา

​​​9. นายยุทธพงษ์ ภาษี​​ที่ปรึกษา

​​​10. นายภูวนาถ  เผ่าจินดา​​ที่ปรึกษา

​​​11. สถาบันยานยนต์

12. TAIA สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์

รายนามคณะกรรมการตัดสินกิตติมศักดิ์ รถยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี 2565 (THAILAND CAR OF THE YEAR 2022)

1. นายสุทธิชัย  เตียวยืนยง​​​

2. นายอมร  พวงงาม

3. นายรังสรร  ทองภู​​​

4. ดร. วิทย์  สิทธิเวคิน​

​​​5. บุคคล ตัวแทนจากสถาบันยานยนต์​​

6. บุคคล ตัวแทนจาก TAIA สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์​​

รายนามคณะอนุกรรมการคัดเลือกและตัดสิน รถยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี 2565 (THAILAND CAR OF THE YEAR 2022)​

1. นายพินิต  ทองสุข​ประธานที่ปรึกษา​

2. นายสุรมิส  เจริญงาม​ประธานอนุกรรมการ​

3. นายสุรศักดิ์  จรินทร์ทอง  ​อนุกรรมการ​

4. นายองอาจ  จรุงศรี​อนุกรรมการ​

5. นายเจษฎา  วงศ์พานิช​อนุกรรมการ​

6. นายกรกิต กสิคุณ​อนุกรรมการ​

7. นายสินธุ์ชัย  ภมรพล​อนุกรรมการ​

8. นายอาคม  รวมสุวรรณ​​อนุกรรมการ

9. นายคิงสลี ไชยรัตน์ วิชยะสิงหะ​อนุกรรมการ

10. นายอัฐฒา  นายเรือ​​อนุกรรมการ

11. นายพุทธิ ผาสุข​​​อนุกรรมการ

12. นายภาคภูมิ  วรรณแสง​​อนุกรรมการ

13. นายอินทนนท์  นิลวรรณ์​​อนุกรรมการ

14. นายวชิระ  เรืองมาลัย    อนุกรรมการและเลขานุการ

รายนามคณะอนุกรรมการคัดเลือกและตัดสิน รถจักรยานยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี 2565 (THAILAND MOTORCYCLE OF THE YEAR 2022)​

1. นายพิสิษฐ ภาระก้านตรง​ประธานอนุกรรมการ​ 

2. นายสาธิต ตระกูลกาญจน์​อนุกรรมการ​

3. นายธรรมปพน  ปั้นคุ้ม  ​อนุกรรมการ

4. นายเจษฎายุทธ์  ณรงค์น้อย​อนุกรรมการ​

5. นายสุรชัย  พันธ์เพิ่มพูน​อนุกรรมการ

6. นายวสันต์  ลิ่มสกุล​อนุกรรมการ​

7. นายทนง แซ่เล้า​อนุกรรมการ​

8. นายจตุรงค์  หมื่นทิพย์​อนุกรรมการ​​

9. นายนพดล แผงเพชร​​อนุกรรมการ

10. นายสุรชิต รัตนมนตรี​​อนุกรรมการ

​11. นายทศพร ยงทวิชาชาติ ​​อนุกรรมการ

12. นายกันต์  เย็นสบาย​​อนุกรรมการ

​13. นายธีระโชติ คงทน​​อนุกรรมการ

14. นางสาวจิราพร ศรีอำไพ​​อนุกรรมการ

15. นายปฐพี  ชูมณี​ อนุกรรมการและเลขานุการ

รายนามคณะกรรมการบริหาร 
สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย วาระ 2565-2567

1.นายวชิระ เรืองมาลัย นายกสมาคมฯ

2.นายสุรศักดิ์ จรินทร์ทอง อุปนายกสมาคม คนที่1

3.นายสุรมิส เจริญงาม อุปนายกสมาคม คนที่2

4.นางสาวนุสรา เงินเจริญ กรรมการและเลขานุการ 

5.นายไชยรัตน์ ไพศาลธนจิตร กรรมการและเหรัญญิก 

6.นายกันต์ เย็นสบาย กรรมการบริหาร 

7.นายประกาศิต ปริญญาชัยศักดิ์ กรรมการบริหาร 

8. นางสาวรัชดา 
ศิริบรรณพิทักษ์ กรรมการบริหาร 

9. นายธีระโชติ คงทน กรรมการบริหาร 

10.นายจีรศักดิ์ สุวรรณพืช กรรมการบริหาร 

11.นายพุฒิพัฒน์ สุริยะธัญสิริ กรรมการบริหาร 

12.นายพิสิษฐ ภาระก้านตรง กรรมการบริหาร 

13.นายปฐพี ชูมณี กรรมการบริหาร

Previous post เมืองไทยประกันชีวิต นำทัพร่วมงาน “Thailand InsurTech Fair 2022” ขนผลิตภัณฑ์-โปรโมชันเด่น ตอบโจทย์ทุกความต้องการอย่างเข้าใจและเข้าถึง 
Next post วช. นำผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยร่วมโชว์ในงาน Food ingredients Asia 2022 
Social profiles