องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล จับมือ 10 ภาคีเครือข่าย สร้างความตระหนักรู้ปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ในไทยที่พุ่งสูงต่อเนื่อง

Read Time:3 Minute, 44 Second

องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมกับ 10 ภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย เครือข่ายสิทธิเด็กเอเชีย เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย สํานักข่าวเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย มูลนิธิสายเด็ก 1387 มูลนิธิรักษ์เด็ก แนวร่วมสิทธิเด็กล้านนา เครือข่ายนักกิจกรรมเยาวชนเพื่อสิทธิเด็ก มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และมูลนิธิเด็กโสสะ แห่งประเทศไทย จัดงาน “เสียงของเรา ทางเลือกของเรา: รณรงค์ยุติ ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี” เนื่องในวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เพื่อรวมพลังและสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหาความรุนแรงในเด็กและผู้หญิง ซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังที่หยั่งรากลึกในทุกสังคม

ดร.สุดาวดี ลิ้มไพบูลย์ ผู้อำนวยการด้านการจัดการนวัตกรรมและผลกระทบฝ่ายโครงการ องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย เปิดเผยว่า  ปัจจุบันสถานการณ์ความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศนั้นมีหลายรูปแบบแตกต่างกัน รวมถึงการใช้ความรุนแรงทางร่างกายหรือทางวาจา การหลอกลวงทางเพศ การเลือกปฏิบัติ โดยเฉพาะกับเด็กและสตรีซึ่งจะเป็นผู้ถูกกระทำและเป็นเหยื่อของความรุนแรง โดยความรุนแรงเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในครอบครัว รั้วโรงเรียน และชุมชน จากสถิติพบว่า 1 ใน 3 ของผู้หญิงไทยตกเป็นเหยื่อจากความรุนแรง โดยเฉพาะความรุนแรงทางเพศ และทางร่างกาย 

นอกจากนี้ยังมีรายงานจากสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNDOC) ยังกล่าวไว้ด้วยว่า “ความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง ยังคงเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่พบมาก โดยในปี 2564มีผู้หญิงและเด็กหญิงราว 45,000 คนทั่วโลกถูกปลิดชีพโดยคู่รักหรือสมาชิกในครอบครัว หมายความว่า ทุก ๆ หนึ่งชั่วโมงผู้หญิงและเด็กหญิงกว่า 5 คน ถูกคนในครอบครัวตนเองสังหาร ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกคิดเป็นสัดส่วนใหญ่สุด 18,100 ครั้ง ในเอเชีย 17,800 ครั้ง ในโอเชียเนีย 300 ครั้ง  และสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวของไทย ปี 2565 มีความรุนแรงอยู่ลำดับที่ 103จาก 163 ประเทศทั่วโลก 

ข้อมูลจากมูลนิธิปวีณาในปี 2565 ได้รับเรื่องราวร้องทุกข์กว่า 6,745 ราย โดยเฉพาะจำนวนผู้หญิงที่โดนกระทำความรุนแรงเป็นดังนี้ การข่มขืนและอนาจาร 944ราย (เพิ่มขึ้น 163 ราย เมื่อเทียบกับข้อมูลปี 2564) โดยช่วงอายุของเหยื่อที่ถูกกระทำมากที่สุดคือ 10 – 15 ปี จำนวน 381 ราย และเหยื่อที่มีช่วงอายุน้อยที่สุดอยู่ที่ 0 – 5 ปี (ไม่ระบุจำนวน) ซึ่งผู้กระทำส่วนใหญ่ถูกระบุว่าเป็นคนในครอบครัว รวมถึงเกิดการทารุณกรรมและทำร้ายร่างกาย 961 ราย เหยื่อที่ถูกกระทำมากที่สุดอยู่ในช่วงอายุ 40 ปี ราว 183 ราย ตามด้วยช่วงอายุ 0 – 10 ปี จำนวน 114 ราย และผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรงซึ่งมีปัจจัยมาจากปัญหายาเสพติดมี 262 ราย และพบว่า ‘แม่’ คือผู้ถูกกระทำที่มีจำนวนถึง 90 ราย และพบว่า ผู้กระทำส่วนใหญ่นั้นคือ ‘ลูก’ และ ‘สามี’

ผู้หญิงและเด็กเป็นกลุ่มที่ต้องเผชิญกับความรุนแรงที่เกิดจากความเหลื่อมล้ำในสังคม ซึ่งมีสาเหตุมาจากอคติทางเพศที่ฝังในระบบความคิด มีจารีตและวัฒนธรรมต่างๆ ที่หยั่งรากลึกในสังคม ทำให้ผู้หญิงถูกมองว่าเป็นเพศที่ต้องจำยอม หรือต้องทนกับความสัมพันธ์แย่ๆ ที่อาจนำไปสู่ความรุนแรงที่ยากจะแก้ไข หรือผู้หญิงบางคนอาจต้องจมอยู่กับการถูกควบคุมภายใต้อำนาจชายเป็นใหญ่ที่กดทับชีวิตของคู่ครอง และอื่นๆ อีกมากที่ยังแก้ไม่ได้ในสังคม

ภายในงานยังมีเวทีเสวนา ในหัวข้อ “เสียงของเรา ทางเลือกของเรา : รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กผู้หญิงและสตรี” เพื่ออัพเดทสถานการณ์ รูปแบบความรุนแรงที่เกิดกับเด็ก ผู้หญิงในปัจจุบัน รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาทั้งในโรงเรียน ชุมชน รวมถึงในสังคมออนไลน์  และนโยบายการรับมือของ ภาครัฐไทย กับภูมิภาคอาเซียน เพื่อลดและยุติความรุนแรง

สำหรับองค์การแพลนอินเตอร์เนชั่นแนล สำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค  ได้รวมพลังภาคีเด็ก เยาวชน สตรี และภาคประชาสังคม ร่วมกันส่งเสียงเพื่อรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กผู้หญิง ภายใต้ข้อความรณรงค์ “เมื่อหยุดทำร้าย ดอกไม้จึงเบ่งบาน”  และคาดหวังว่ากิจกรรมวันนี้จะจุดประกายให้ทุกคนเปล่งเสียงของตนเอง โดยเฉพาะเสียงจากเด็กผู้หญิง เยาวชนผู้หญิง ผู้มีความหลากหลายทางเพศ กลุ่มเปราะบาง กลุ่มที่เข้าไม่ถึงสิทธิเนื่องจากมักจะถูกมองข้าม หรือถูกห้ามไม่ให้อยู่ในกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อร่วมพลังกันยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็กผู้หญิงทุกรูปแบบ

Previous post กรุงเทพประกันภัยคว้ารางวัลสุดยอดสินค้าและบริการแห่งปี Business+ Product of the Year Awards 2023 ด้านประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ติดต่อกัน 4 ปีซ้อน
Next post GQ ผนึก ช้อปปี้ ตอกย้ำแบรนด์เสื้อผ้าชายอันดับหนึ่งในอีคอมเมิร์ซ อัดแคมเปญสุดยิ่งใหญ่ LIVE ต่อเนื่อง 1,201 นาที เอาใจนักช้อป 
Social profiles