ธ.ก.ส. จับมือ สปก. ลงนาม MOU หนุนสินเชื่อต่อยอดการเกษตรไทย

Read Time:39 Second

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือการให้ผู้ได้รับสิทธิโดยการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม ขอรับสินเชื่อจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ระหว่างนายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และนายณรงค์ ขันติวิริยะกุล รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. เพื่อสนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพของผู้ได้รับสิทธิโดยการปฏิรูปที่ดิน เช่น การจัดหาเครื่องมือ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร การพัฒนาพื้นที่ และการปลูกไม้มีค่าในพื้นที่ เพื่อนำมาใช้เป็นหลักประกันหรือสร้างรายได้ อันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรอย่างยั่งยืนตามนโยบายรัฐบาล ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ

Previous post ภูเก็ต ครองแชมป์ตลาดอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักผ่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลก Branded Residences มูลค่าสูงกว่า 2.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ
Next post กรุงเทพประกันภัย ต่อยอดความสำเร็จพร้อมขยายสู่โอกาสใหม่ ประกาศแผนปี 2567 ตั้งเป้าเบี้ยฯ 32,500 ล้านบาท
Social profiles