กรุงเทพประกันภัยจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต บริจาคอวัยวะ และบริจาคดวงตา ให้แก่สภากาชาดไทยอย่างต่อเนื่อง

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยนางสาวปวีณา จูชวน (ที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ให้กำลังใจและขอบคุณพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ตลอดจนประชาชนทั่วไป ที่มาร่วมบริจาคโลหิต บริจาคอวัยวะและดวงตาให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อให้มีโลหิตสำรองเพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆ โดยในครั้งนี้มีผู้ประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 278 คน ผู้บริจาคอวัยวะ จำนวน 18 คน และผู้บริจาคดวงตา จำนวน 21 คน ณ...

ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม รฟม. “ศราวุฒิ เอกสุวรรณ” ศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.รังสิต

ครอบครัวเป็นรากฐานที่สำคัญและมีอิทธิพลอย่างมากต่อชีวิตของใครหลายคน หนึ่งในนั้นคือศิษย์เก่ารุ่นที่ 6 ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต “ศราวุฒิ เอกสุวรรณ” ผู้เลือกเจริญรอยตามคุณพ่อ เป็นสถาปนิกมืออาชีพ ก่อนจะเติบโตในสายงานเฉพาะด้านที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งได้ควบรวมองค์ความรู้ 2 แขนงเข้าไว้ด้วยกัน วันนี้เขากลายเป็นสถาปนิกคนแรกที่ดำรงตำแหน่ง “ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)” หน่วยงานที่ให้ความสำคัญและคำนึงถึงประโยชน์ของมวลชนเป็นที่ตั้ง คุณศราวุฒิ ได้เล่าถึงภาระหน้าที่ในบทบาทของ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ให้ฟังว่า “ผมมีหน้าที่ควบคุมดูแลและให้คำปรึกษา งานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ ทั้งในส่วนของงานด้านสถาปัตยกรรม และงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า-เครื่องกล โดยมีขอบเขตการทำงานที่ครอบคลุมงานออกแบบทั่วไปของ รฟม. ตลอดจนโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทั้งหมด ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ โดยทำงานร่วมกับที่ปรึกษาภายนอก สำหรับการออกแบบเบื้องต้นเพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด รวมไปถึงการประสานงานกับหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ในกรณีที่พื้นที่ของโครงการมีความเกี่ยวพันทับซ้อนกับหน่วยงานนั้นๆ อาทิ กรมศิลปากร กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท ในส่วนของการประสานงานกับมวลชน กรณีมีการร้องเรียนจากการเวนคืนพื้นที่เพื่อการก่อสร้าง เราจะทำหน้าที่ไกล่เกลี่ย และหาทางออกผ่านการออกแบบ เพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด และสร้างผลประโยชน์มากที่สุดต่อประชาชน สำหรับการประกวดราคา เราให้ความสำคัญกับความเหมาะสมของเงื่อนไขและรายละเอียดในข้อสัญญา โดยต้องการงานที่มีมาตรฐาน ซึ่งผลิตจากวัสดุที่มีประสิทธิภาพ จากผู้ผลิตที่มีความน่าเชื่อถือสูง ซึ่งเป็นงานในส่วนที่ต้องอาศัยความชำนาญและประสบการณ์ในการตัดสินใจที่ถูกต้อง เรามีความเชี่ยวชาญและสามารถให้คำแนะนำกับที่ปรึกษา เพื่อการปรับปรุง พัฒนา หรือแก้ไขงานออกแบบให้สอดรับกับนโยบายและข้อกฎหมายต่างๆ จนสามารถนำไปใช้เพื่อการก่อสร้างได้ โดยใช้มาตรฐาน NFPA หรือ National Fire Protection...

งาน TravelTech Conference สุดยิ่งใหญ่ “Enhancing Thailand Tourism 2023”

บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) จัดงาน“Enhancing Thailand Tourism 2023” หรือ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาการบริการและสินค้าท่องเที่ยวในยุคดิจิทัล โดยได้รับการสนับสนุนจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA งาน TravelTech Conference สุดยิ่งใหญ่ ที่รวมวิทยากรชั้นนำด้านธุรกิจและการตลาด ไว้มากกว่า...
Social profiles