5 ภารกิจ ชวนคิดวันแม่ แทนคุณค่าน้ำนม

Read Time:2 Minute, 45 Second

วันนี้เราลืมผู้หญิงคนหนึ่งที่สละเลือดในกายตัวเอง เพื่อให้เราได้มีลมหายใจและใช้ชีวิตอยู่ถึงวันนี้ไปหรือยัง? ที่เราจะหันกลับไปตอบแทนบุญคุณของผู้หญิงที่ชื่อว่า “แม่” ผู้เป็นพระอรหันต์ในบ้าน และเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ไม่อาจมีสิ่งใดมาทดแทนได้

ผศ.ดร.วีรณัฐ โรจนประภา นักวิชาการด้านสังคมผู้สูงวัย และนายกสมาคมบ้านปันรัก ได้แนะนำ 5 ภารกิจ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 ไว้เพื่อให้ลูก ๆ “ได้คิดและได้ทำ” เพื่อตอบแทนพระคุณแม่ ทำให้ท่านมีความสุขอย่างแท้จริง ดังนี้

1.คิดระลึกถึงพระคุณท่านให้ชัด

เริ่มต้นภารกิจคิดแรกคือ การย้ำระลึกถึงพระคุณของท่านให้ชัดเจน ตอกย้ำให้มั่นคงในจิตใจ เพราะเมื่อเราซาบซึ้งในพระคุณท่านจริง ๆ การกระทำต่าง ๆ ของเราย่อมเป็นไปเพื่อการแทนคุณโดยอัตโนมัติ ซึ่งวิธีการที่แนะนำก็คือ การลองหารูปสมัยเด็ก ๆ ตอนที่แม่ต้องลำบากเพื่อดูแลเรา ถ้าย้อนไปถึงตอนตั้งท้องหรือคลอดได้ยิ่งดี

2.คิดว่าจะพัฒนาตนเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นได้อย่างไร

ความชื่นใจของแม่ทุกคน ภารกิจนี้จึงขอให้ลองคิดว่า เราจะเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนดียิ่งขึ้นได้อย่างไร แล้วไปให้คำมั่นกับท่านว่า จากนี้เราจะทำสิ่งดี ๆ อะไรให้เกิดกับตนเอง นั่นจะเป็นสิ่งที่ท่านชื่นใจมาก ยิ่งหากเราได้พัฒนาตัวเอง กระทำสิ่งดีจนเป็นที่ยอมรับนับถือ จนคนรอบตัวแม่พูดถึงความดีที่เราทำ นั่นจะยิ่งเป็นความสุขสูงสุดของท่าน และเป็นการสร้างชื่อเสียงให้วงศ์ตระกูลอีกด้วย

3.คิดว่าจะทำครอบครัวให้สามัคคีได้อย่างไร

อีกสิ่งที่แม่ทุกคนต้องการคือ “ความสามัคคีปรองดองของสมาชิกในครอบครัว” ทั้งพี่น้องและญาติมิตร ภารกิจนี้จึงชวนให้คิดว่า จะมีกิจกรรมหรือกาลเทศะใดที่จะรวมญาติให้พร้อมหน้าพร้อมตา ให้อบอุ่นแน่นแฟ้น อย่างบางตระกูลใหญ่จะมีการตั้งสมาคมของสมาชิกในตระกูลขึ้นมา เพื่อประชุมกันทุกปี บางครอบครัวมีประเพณีกินข้าวพร้อมกันในวันสำคัญของผู้อาวุโสสูงสุด ฉะนั้นในแต่ละครอบครัว ก็ควรลองหาเวลาและโอกาสตามความเหมาะสม เพื่อทำกิจกรรมร่วมกันโดยพร้อมหน้ากัน

4.คิดว่าจะดูแลท่านอย่างไร

สิ่งที่แม่ต้องการมากที่สุดจากลูก ไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทอง แต่เป็นการแสดงออกถึง “ความห่วงใย” ที่เรามีต่อท่าน ภารกิจนี้จึงของให้เราคิดว่าจะแสดงออกถึงความรักได้อย่างไร ไม่จำเป็นต้องทำสิ่งยิ่งใหญ่ อาจจะเป็นเรื่องเล็ก ๆ ก็ได้ เช่น ซื้อขนมนมเนยที่เป็นของโปรดมาฝาก หรือการช่วยจัดบ้าน ล้างจาน เป็นต้น เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่แสดงถึงความรักอันยิ่งใหญ่ที่อยู่ภายในของเราให้ท่านทราบ

5.คิดว่าจะพาท่านทำบุญ สร้างกุศลอย่างไรดี

การทดแทนคุณแม่ที่เหมาะสมที่สุดก็คือ “การทำให้ท่านมีที่พึ่งอันมั่นคงของตัวท่านเอง” ซึ่งสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อท่านตระหนักรู้คุณค่าในตัวเอง ฉะนั้นภารกิจสุดท้ายนี้ คือการคิดว่าจะนำพาท่านไปสร้างประโยชน์ให้กับตัวท่านเองและสังคมได้อย่างไร เช่น หาเวทีจิตอาสาให้ท่านทำ หาสถานที่ให้ท่านแสดงศักยภาพ สิ่งเหล่านี้จะทำให้ชีวิตท่านมีคุณค่า และยังมีพลังอันบริสุทธิ์ให้เดินทางต่อไป

Previous post บาคาร์ดี จัดประกวดเฟ้นหาสุดยอดบาร์เทนเดอร์
Next post โซพ แอนด์ กลอรี่ “เดอะ มาสก์ ฟอร์ซ 5”
Social profiles