News

Interviews

Motoring

สแกนเนียจัดแข่งขันค้นหาสุดยอดทีมช่าง Scania TopTeam Thailand 2022 และพร้อมเป็นเจ้าภาพ Scania Top Team Regional Thailand 2023 

สแกนเนียเชื่อมั่นงานบริการเป็นหัวใจสำคัญในการให้บริการลูกค้า จัดกิจกรรมการแข่งขันScania Top Team Thailand 2022 เฟ้นหาสุดยอดช่างฝีมือ และเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพScania Top Team Regional Thailand 2023 สแกนเนียชูทีมบริการมีส่วนสำคัญในความสำเร็จกิจกรรม Scania Top team หรือกิจกรรมการแข่งขันเพื่อค้นหาสุดยอดทีมช่างบริการ ถือเป็นการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ของช่างสแกนเนียทั่วโลก ซึ่งจะมีการทดสอบในเชิงทฤษฎีและการปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ปัญหา...

Motorbike

Banking & Insurance

Lifestyle

Social profiles